ÁSZF

1. Üzemeltető személye 

A Dalok.hu portál üzemeltetője a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete által alapított Magyar Élőzene Nonprofit Kft. (székhely: 1033 Budapest, Vörösvári út 101., cégjegyzékszám: 01-09-921458, adószáma: 22209685-2-42, a továbbiakban: „Szolgáltató”). 

2. Felhasználási feltételek 

A Dalok.hu szolgáltatásának igénybevételével az igénybevevő jelen felhasználási feltételeket elfogadja. A Szolgáltató a Dalok.hu látogatását, illetve szolgáltatásai igénybevételét meghatározott időre, vagy véglegesen megtilthatja bármikor, indokolás és külön tájékoztatás nélkül azon igénybevevő számára, aki jelen felhasználási feltételeket nem tartja be. 

3. Tartalom 

A Dalok.hu portál, illetve annak tartalma – szövegek, hangfelvételek, képek… stb. (a továbbiakban együttesen: „Tartalom”) – szerzői jogvédelem alatt áll. A Tartalom bármilyen felhasználása kizárólag a jelen felhasználási feltételek szerint lehetséges, az itt nem szabályozott felhasználási módokhoz a Szolgáltató, illetve a szerzői jogi jogosult előzetes írásbeli engedélye szükséges. 
A Szolgáltató törekszik az általa nyilvánosságra hozott információk tényszerűségére, kizárja azonban az azok pontatlanságával az Igénybevevőnek, vagy harmadik személynek okozott kár megtérítését. Az Igénybevevő kifejezetten elfogadja Szolgáltató azon tájékoztatását, mely szerint a nyilvánosságra hozott információk forrása minden esetben harmadik személy, akinek tevékenységéért Szolgáltató felelősséget nem vállal. 
A Szolgáltató a Dalok.hu portál Tartalmát egyoldalúan jogosult meghatározni, a Tartalom egyes elemeit bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül időszakosan vagy véglegesen eltávolíthatja. A Szolgáltató ezen joga kiterjed a Szolgáltatás felfüggesztésére, illetve annak megszüntetésére is. 
A Tartalom egyes elemeihez a Dalok.hu Igénybevevője csak előzetes regisztrációt követően fér hozzá, ennek tényét a Dalok.hu minden esetben egyértelműen az Igénybevevő tudomására hozza. 

4. Hangfelvételek, fotók 

A Dalok.hu portál természetes személy látogatója a nyilvánosságra hozott hangfelvételről,  illetve fotóról (a továbbiakban: „Tartalom”) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben meghatározott feltételek betartásával magáncélú másolatot készíthet. Az említett feltételek megléte esetén a magáncélú másolat bármilyen hordozóra (HDD, CD, DAT, integrált memória kártya… stb.), illetve bármilyen formátumban (mp3, wma… stb.) elkészíthető. A Tartalom bármilyen más felhasználását a Szolgáltató kifejezetten kizárja. Az engedély nélküli felhasználással a Szolgáltatónak, vagy harmadik személynek okozott kárért Igénybevevő közvetlenül felel. 
Ha a Szolgáltató a Tartalom letöltését előfizetői díj megfizetéséhez köti, az Igénybevevő az adott elemet kizárólag regisztráció, illetve az előfizetői díj megfizetését követően töltheti le saját számítógépére. Ha a Szolgáltató a Tartalom letöltését előfizetői díj ellenben biztosítja, a Szolgáltató az adott elem letöltését regisztrációhoz kötheti. A regisztráció során megadott személyes adatokat az adatvédelmi szabályzatnak megfelelően kezeli a Szolgáltató. 

5. Fizetendő díj, letöltés 

A Szolgáltató által üzemeltetett Dalok.hu webáruház oldalain szereplő vételárak a mindenkori ÁFÁ-val növelt bruttó árakat jelenítik meg magyar forintban.
A Szolgáltató a Tartalom letöltése ellenében fizetendő díj mértékét olyan időpontban hozza az Igénybevevő tudomására, hogy Igénybevevő az esetleges vásárlástól még elállhasson. 
A díj megfizetése arra jogosítja az igénybevevőt, hogy a Tartalmat az alábbi szabályok betartása mellett saját számítógépére egy alkalommal letöltse (arról tartós másolatot készítsen), Igénybevevő egyben kötelezettséget vállal a díj megfizetésére. 
Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére nyilvánvalóan hibás ár kerül a Dalok.hu portálon megjelenítésre (pl. a termék közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltérő ár), akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.
A Szolgáltató mindent megtesz a letöltésre szánt fájlok vírusmentesítése érdekében, ugyanakkor kizár minden olyan felelősséget, amely a Dalok.hu oldalainak megtekintésével, fájlok letöltésével, illetve a letöltött fájlok érzékelésével függ össze. Az Igénybevevő a Szolgáltatató felelősségkorlátozását kifejezetten elfogadja a Dalok.hu látogatásával.
A díj megfizetésekor a Szolgáltató és Igénybe vevő között magyar nyelvű szerződés jön létre, melynek valamennyi a teljesítés szempontjából lényeges paraméterét (időpontját, a megvásárolt felvételeket, a választott fizetési módot, a vásárlás során megadott e-mail címet) Szolgáltató rögzíti, azt egyedi tranzakciós azonosítóval látja el, és ezt az azonosítót Szolgáltató az Igénybe vevő számára e-mail útján megküldi. A tranzakciós azonosító alapján a felek között létrejött szerződés tartalma megállapítható. A felek között megkötött szerződés írásba foglaltnak minősül.
A Szolgáltató a következő fizetési módokat kínálja 
Paypal fizetés
Virtuális pénztárca szolgáltatás, mely egyszerű és biztonságos fizetést tesz lehetővé. Ennek használatához a Felhasználónak rendelkeznie kell egy PayPal accounttal. 
Online bankkártyás fizetés 
A Szolgáltató az OTP Bank által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtja vásárlóinak. A fizetőoldal adattartalmáról a Szolgáltató nem értesül, azokat csak az OTP Bank érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a Szolgáltató oldala tájékoztatja a Felhasználót. A kártyás fizetéshez a Felhasználó internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást. 


6. Elállás a szerződéstől

Igénybevevő jelen szerződés kapcsán elállási jogát nem érvényesítheti azt követően, hogy a szerződés teljesítése megkezdődött. A teljesítést a Szolgáltató az igénybevevő beleegyezésével kezdi meg, ha Igénybevevő azt követően a vásárlás folytatása mellett dönt, hogy Szolgáltató a fizetendő díj mértékéről az Igénybevevőt a vásárlás során tájékoztatja.

7. Felhasználási feltételek módosítása 

Szolgáltató a jelen általános szerződési feltételeket bármikor jogosult egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül is módosítani. Az esetleges módosítás a Dalok.hu portál oldalain való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Ha Szolgátató a jelen szerződés feltételein egyoldalúan módosít, úgy Igénybevevőt azonnali hatályú felmondási jog illeti meg. Felmondási jogával az Igénybevevő a szerződés Szolgáltató általi módosítását követő 15 napon belül élhet a Szolgáltatónak küldött elektronikus vagy postai levélben. A Szolgáltató az érvényes felhasználási feltételek nyilvánosságát folyamatosan biztosítja, a Szolgáltató ezért figyelmezteti az Igénybevevőt a felhasználási feltételek változásának folyamatos figyelemmel kísérésére. Az Igénybevevő a Dalok.hu látogatásával e figyelmeztetést kifejezetten elfogadja. 

8. Regisztráció 

A regisztráció során az Igénybevevő köteles valós adatokat megadni, a regisztráció annak Szolgáltató által történő elfogadásával jön létre. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy regisztrációs igényeket bármikor, indokolás nélkül elutasítson. A regisztrált Igénybevevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szolgáltató a jelen felhasználási feltételben leírtak szerinti szolgáltatásához, illetve az ellenérték érvényesítése, beszedéséhez érdekében tárolja, illetve az adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezelje. 
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy regisztrált Igénybevevőt szolgáltatásából bármikor, indokolás nélkül kizárjon, amennyiben az Igénybevevő a Dalok.hu felhasználási feltételeit megsérti, vagy tevékenysége egyébként jogszabályt sért. 
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy regisztrált Felhasználót szolgáltatásából bármikor, indokolás nélkül kizárjon, amennyiben a Felhasználó a Dalok.hu felhasználási feltételeit megsérti, vagy tevékenysége egyébként jogszabályt sért.


9. Egyebek

A Dalok.hu webáruházban való vásárlás feltételezi az igénybevevő részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Dalok.hu portál oldalaira való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.


10. Érvényesség

Jelen felhasználási feltételek 2013. május 6. napjától visszavonásig érvényesek.


11. Adattovábbítás

Tudomásul veszem, hogy a Magyar Élőzene Nonprofit Kft. (székhely: 1033 Budapest, Vörösvári út 101.) adatkezelő által a Dalok.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:
http://simplepay.hu/vasarlo-aff


 

Iratkozz fel hírlevelünkre és elsőként értesülj a legújabb megjelenésekről, olvass exkluzív zenei híreket és interjúkat, hallgasd meg podcastunkat!

Támogatóink

Partnereink