mztsz.hu
Támogatónk:
nka.hu
youtube.com
twitter.com
facebook.com
Együttműködő partnerünk:
Zeneszöveg Womex
Palya Bea

Palya Bea

A mai fiatal énekesek egyik legsokoldalúbb alkotója. Magyar, cigány, bolgár és más népzenékkel, indiai zenével foglalkozik, emellett közreműködik világzene, jazz, énekelt vers műfajokban is. A Folkestra, Kárpátia együttesek alapító tagja, a Sebő, Kaláka, Nagy János Trio, Etnofon együttesek állandó vendége. Az utóbbi években főként saját terveit valósítja meg, rendszeresen koncertezik szólóban és saját együttesével, itthon

tovább >>

Az előadó honlapja:

www.palyabea.hu

www.dalok.hu/palyabea

Az előadó Facebook oldala:

Palya Bea - Psyché / part2
Palya Bea - Psyché / part2

Psyché / part2

Megosztás
Kiadó: Gryllus / Hangzó Helikon
Megjelenés éve: 2005
Album ár: 2050 Ft

Palya Bea, Szokolay Dongó Balázs, Lukács Miklós, Novák Csaba, Dés András, Bujtor Balázs, Lantos Zoltán

20. Emlék 205 Ft

Emlék

Tállyán, 25. Octobris Anno 1809.

Tsak keze vólt akkorka,
Mint ruhádon fodorka,
Tsak lába vólt akkorka,
Mint korai ugorka,
Tsak szeme vólt akkorka,
Mint gyullatlan sziporka,
Tsak szája vólt pitzurka,
Tsak haja vólt kunkorka -

 
Tsak törzse meg feje vólt,
De ő maga sohse vólt,
Álmodád, semmi se vólt.
21. Bútsú Denisetűl, Férjezett Lady Kenneth-től 205 Ft

Bútsú Denisetűl, Férjezett Lady Kenneth-től

Sátorallya-Újhelen, 4. Decembris Anno 1812.
 
Mégysz te Ángliába, én Bavariába,
Eggy-mástúl messzire vettetünk, hiába;
Nézzünk pont éjfélkor fel a holdvilágba,
S találkozik szemünk fényes magasságba.
22. Ninon Testvér Néném Souvenir Albumába 205 Ft

Ninon Testvér Néném Souvenir Albumába

Tállyán, ősz-utó hava 5-dikén, 1812. évben.
 
Annyi öröm jut néked, a mennyit hordsz te-magadban,
            S annyi keserv, mennyit más-is okoz, magad-is.
23. Die Taube Priorissa 205 Ft

Die Taube Priorissa

                Mater:
Du magst wegziehn von unserm heiligen
Kloster? Warum denn? Und was willst du werden?

 
               Novicia:
Prostituierte.

 
               Mater:
Schrecklich! Sag's noch einmal!

 
               Novicia:
Ich werde Hure.

 
               Mater:
                          Meine liebe Tochter,
Das ist sehr gut. Ich hörte erst Protestant.

 
Regensburg, 5. Maii Anno 1813.
24. Tarantella 205 Ft

Tarantella

Én rám aztán nagy tsapás
          A vers irás,
          Tinta nyalás,
          Mert tirannicus,
          Academicus,
          Ott únalom
          Lapítt agyon,
          Mint vastag kövér
          Méltóságu férj.

 
Hamaros meg-őszülés:
          Eggyesülés,
          Gyermek szülés,
          Tisztes házi tűz,
          Tej szag, pólya bűz,
          Nem lészek én
          Fejős tehén,
          Gyászolván szabad
          Vándorlásomat.

 
Mondd mi más, meg-hibbanás:
          Klastrom lakás,
          Imádkozás,
          Ifiak helett
          Vén püspök kezet
          Tsókolni-meg,
          Ráz a hideg
          Ha rá gondolok
          Már ebűl vagyok.

 
Félre vers, tsalád, ima,
          Leszek sima
          Czigán rima,
          Gönczöm el-szakad,
          Õltök másikat,
          Szívem szeret
          Száz ezreket,
          Tsak ha éj temet
          Ontom könnyemet.

 
1813.
25. Levél Cousinomnak Ujhelre 205 Ft

Levél Cousinomnak Ujhelre

Bétsbűl, anno 1813. 24. novembris.
 
Josóm, ne sírj. Mindég veled vagyok.
Kezedbe vésem matska körmeim.
Kormos sörényemet kebledbe zárom.
Melletted szúszogok. Herébe rúglak
Piros Satin czipellőmnek hegyével,
Avagy ne kopjék, gyöngy láb-ujjaimmal,
Gratis, mint senki mást.
                                      Lá, nem felejtéd
Bözsédet, die in Wien Elise wurde,
Die schwarze ungrische Comtesse ohne Soldo.
Kegyes vagyok hozzád, meg-engedem,
Kűldhetsz 30-40 Rhenus Forintot,
Ha van neked. Másként nem engedem-meg.
Josó, gondold-el bétsi vízmosásos
Árnyékszéken magános tomporom,
Mindég tiéd és minden sóhaja.

 
Grossmutti meg-holt. A Brunswick Palastban
Lőn új tanyám. Graf Carl, Therese, Blanche
És Josephine, mind nobilis erántam,
Még-is fáj ótska Gard'robe-om. Na ők sem
Túlontúl gazdagok, s így meg-vagyunk tsak.
Josephine-nel klimpierozunk Klavieron,
Sokat bohóskodunk.
                                Tudd meg, fiú,
Ezek más millyenek, mint átalán
Aristocratiánk. Eggy négligé,
Eggy mérészebb szó már is Scandalum
A leg-több kényes Saalban és Salonban;
Pediglen permanent Scandalban élnek,
Másként unatkoznának; persze így is;
Kell tisztességes Masque-ot öltenünk
S alajja bár-mi fér, tsak meg-ne tsússzék.
El is várják a bűnt, de parfumiert.
Közöttök mennyi meg-aláztatás ért,
Majd el-sírom neked, sed non in scriptum.

 
Itt Brunswickéknál bár-mint szólhatok,
Fütyölhetem Marsiglia dalát,
Õk nem sipítnak Polizey után;
Czibálhatom Carli maradék haját,
Nem marnak, hogy talám fekünni vonszom.
S hahogy tsúfságot tervelnék titokban,
Vihetném kontyom innét.
                                        Miniature
Athen villong e házban: Pictorok,
Musicusok, Tudósok járnak itten,
Freiherr von Zedlitz, nagy nevű Poeta,
S nem tsak Fő Rangok; mívelt Bürgerek,
Görögségtűl ihlett Oken Professor,
Meg eggy nagyot halló öreg, Bethorn,
Borzos zenélő Maestro, s mind imádják,
E háznak ő az Orpheus Istene.

 
Genie-nek mondják. Hát én nem tudom,
Tsak azt látom: tiport poros bogár,
Mint enn magam. Gyakorta lobbanó,
Hamar szerelmes, és eggyszerre sokba,
A Brunswick grófnékba, s hinném, belém is.
Mondá, eggy Opust nékem componál.
Meg is hozá, rá írva: "Für Elise."
Ha nem hiszed, majd ládd.
                                          Kezembe nyujtá:
"Sie sind drinn, Ihre abendblauen Flügeln,
Ihr Nelkenhauch und Ihr Maikäferlicht,
Sie wunderbare Wüstenkönigin!"
E Complimenten én majd-nem kaczagtam:
Kék szárnyam és szekfű lehelletem
És nyájas szent-jánosbogárka fényem,
Ah, hol vagyon már!
                                Még is meg-köszöntem,
Kisded darab Klavierra componálva,
Nékem túlságos édes hangzatok,
Ez más, nem én - eggy senge kis leány
Ámúl ártatlan nagy kerék szemekkel,
Alkony, virág illat, madár tsitsergés
Környűl-fogja, s végtére ostromolja,
Hogy érinttetlen keble meg-dobog,
Föléje bűvös, rémittő, hatalmas
Végzet borúl, s a szűz szenvedve érzi,
De még nem tudja: itt a szerelem.

 
Hálát mutatnom illett. A Klavierhoz
Ülék s a bajjosan bogozható
Manuscriptot le-játszám úgy ahogy,
Ez rosz zenélés vólt. De a siket
Nem hallá, antúl inkább meg-hatódék,
Látván, hívén, hogy míve szárnyra kél,
Mint tündöklő galamb, annak kezébűl,
Kirűl e dallt magányban álmodá.
Õ élvezett leg-szebb Melodiát,
Szemmel, nem füllel, míg könyűi hulltak
Vásott zekéjire.
                         Majd döbbenetben
Figyelék Bethorn urat, nem kell-e Doctor,
Olly síró görts rázkodtatá szegényt,
Mihelyt silány Concertem véget ért.
Fogd-fel, melly kínos situatio!
A Maestrohoz szaladtam, esdekeltem:
A sírást haggyuk-el, jerünk mulatni,
Térgyemre üllyön, aztán: gyű, fakó,
Lovatskázzunk!
                        Ezt félig németűl,
Félig magyarúl mondám, így s úgy se hallá,
De Brunswickék s a vendégek nevettek
Picant ideámon, és a Componista
Már meg-nyugván, czirógatott, mosolgott.

 
Josó! úgy érzém: kantár-szíj kezemben
S a szíjon húzok eggy púpos tevét
És a Sahara sívatagban állunk
Ketten, a Musicus Genie meg én,
A többi mind Fata Morgana, semmi,
Mellyet kuszál a szomjú rónaság;
A mindenben tsupán ketten vagyunk,
A vén siket s a bájoló ribantz,
Nints harmadik. S ez a világ keserve.

 
Ládd, így élünk a Brunswick palotában
Puritanus módon és még is derűlve,
Disciplinában és még is meg-értve,
Bár meg ne únnám. Oh én állhatatlan!

Te tsak ne bánatoskoggy. Meg-jövök,
Ha elöbb nem, ősszel. Majd eggyütt le-dőlünk,
De nem rosszaskodunk, tsak télire
Eggymásba búvunk, új tavasz kopog,
Többé nem ébredünk.
                                  Ki-ége métsem.
Elise tsókol, hivséges Bözséd.

 

26. Minutes Volantes III. 205 Ft

Minutes Volantes III.

Jer a nagy városba, gyermek,
          S tiéd a módi, a tsín.
Nagy úrak el czipelnek
          Gyalog, lovag, kotsin.
Apolgatnak, meg-itatnak,
          Champagner és Cognac,
Dolgod kegyesen s futólag
          Kissé bódulni tsak.
Pislogsz könyes karikáddal,
          Szédűlsz és hánnia kell,
S a Prinz meg-küzd ruháddal,
          Hasadba térgyepel,
Eszelős szeme ködbe fúlva,
          Nyögdel, velője forr,
S fogain, mint száz év múlva,
          Ki-viggyan a váz vigyor.
27. Minutes Volantes IV. 205 Ft

Minutes Volantes IV.

Most kell hogy el szaladgy
És mindent félbe haggy,
Mikor leg-édesebb,
Leg-hőbb, leg-könyesebb.
A mának múlatsága
Már is emlék te-benned,
Ha vonsz a vígasság ma,
Jobb szomorúnak lenned,
Az esdő ezer hangot
Már is sírodban hallod.
Most kell hogy el szaladgy,
Tűz múltán öszve faggy,
Redőzet ingeden
Dermett márván legyen.
28. Epistola Ennen Magamhoz 394 Ft
29. Sírfeliratom 20-dik Születésnapomra 205 Ft

Sírfeliratom 20-dik Születésnapomra

Kassán, 1815. év Januarius 27.
 
Kratos Atyám és Kharis Anyám, én Glaucia lyányok
           Húsz nyarat értem tsak. Mennj-tova, tudsz eleget.
30. Ius Ultimae Noctis 205 Ft

Ius Ultimae Noctis

Námesztó, 10. Julii Anno 1814.
 
Mint gondos asszony
Kamrába fürtöt,
Ispán akaszta
        Betyárokat.

 
Út széli fákon
Sorjába függe
Negyven vagy ötven
        Vékony legény.

 
Lóbált a lábok,
Himbált a seggök,
Akár ha hágnák
        A szűz leget.

 
Békés falukbúl
Ki-szállingózva
Tsudálta őket
        Gyerek tsapat.

 
Eggy bamba jányka,
Eggyik kezébűl
Bábúja lógott
        A sárba le,

 
Másik kezének
Eggy ujja szájban,
S nagy birka szemmel
        Álmélkodott,

 
Míg meg nem íjett
Karvaly rohamtúl,
Sok száz setét szárny
        Felhőzte-bé.

 
Ekkor szájábúl
Ujját ki-kapva,
S bábját ölelve,
        Futott haza.
31. Egy Lovász Fihoz 205 Ft

Egy Lovász Fihoz

Oldalod mellyűl borusan szököm-fel,
Óriás kígyó ropogat: magányom,
Bolgatod fészkin, tova még-sem űzöd,
                S forr derekomra.

 
Álmad lep, el-gyürtt iszap ágy, te kis hal,
Úszonyod lágy még s lihegő kapoltyúd,
Gondtalan czompó, ha be-harmatoztál,
                Nyugton el-alszol.

 
Mint fejér tűz-nyelv rohanok mezítlen
Szomjuságomban, ki az éjtszakába,
Ott a Cosmosnak ridegebb s hitetlen
                Tarlaja füstöl.

 
Baden, 1814.
32. Venus és Mars 205 Ft

Venus és Mars

Feküvén a harcz Urával,
Eggy fél test fordulattal
Gátlám heveskedésit,
És félig alajja tsuszva
S félig föléjje hajolva
Öltém testembe testét.
Tsípőm, farom tsedervén
Törpétskémet tsiszálám
A harczi óriással
S láztúl pirúlt-ki orczám
S habos fejér husomban
A gyönyör újra meg újra
Hullámokká tolúlt-fel
S hullámokká alélt-el.
De végtire is be-tellvén,
Magamat hanyatt vetettem
S engettem a szokásnak,
Hogy szembe reám hasallyon,
És engem, kis töredékenyt,
Mint eggy alapos tseléd jányt,
Kémélletlen dögönyözzön.
Tudám, ő néki ez jó;
Nékem jó ebbe tsak annyi,
Hogy bírhatám karomban,
Szerelmessen figyeltem,
Elméje tört hajóként
El-süllyede tengeremben,
A lelke szerte bomlott,
De teste még-is itt vólt,
Rajtam tombolt, viharzott,
Lazán reá fonódtam
S czirkáló ujjaimmal
Hátát, nyakát simogattam.
 
Lőtse, 1815 ősz-elő.
33. Kéretlen Tanácsok I. 205 Ft

Kéretlen Tanácsok I.

A SZERELEMRŰL.

 
Hogyha a fürj húst lángba veted: szenes és keserű lessz;
         Jól forgassd nyárson, s lessz ropogós pecsenyéd.
34. Tzigán Dallok Magyarittva I. 205 Ft

Tzigán Dallok Magyarittva I.

Ha meg-holtam, majd szeretnek,
Hab fejérbe őltöztetnek,
Még hat gyortyát sem sajnálnak,
Mind annyian környűl állnak.
35. Tzigán Dallok Magyarittva IV. 205 Ft

Tzigán Dallok Magyarittva IV.

Fel-kötik a kötelet a nyakamba,
Szép finuman rántanak a magasba,
Mind e Világ felett lábat lóbbálok,
Szóba még a nagy úrakkal sem állok.
36. Strahlensplitter 205 Ft

Strahlensplitter

Unter Sternen in dem Kahn
Sitzt der junge Neffe Wahn.
Unter Wolken in dem Boot
Sitzt der alte Schwager Tod.
Sternenschuhe, Wolkenfelle,
Himmelsnichts an einer Welle.
 
Chiemsee, 1826.
37. Tükör Előtt 205 Ft

Tükör Előtt

Rég, ha járkáltam zajogó piarczon,
Mint csudán ámúlt az egész közönség,
Dolgozó kézbűl kiesett a szerszám:
                Imhol a legszebb.

 
Testesűlt álom vala földi képem,
Lázas örvénylés kerekűlt köröttem:
Venus Istennő lerepűlt az Égbűl,
                Minden elolvad.

 
Most, a harminczad telemet taposván,
S látva tükrömben, szaporúl a ránczom:
Szinte meglep, milly csipetet törődöm
                Kűl alakommal.

 
Ennyi bájt kegybűl ada? bűntetésbűl?
Mit tudom hogy ki; s jöve vissza szedni.
Úgy is ellen-tét vala női testem
                S férfiu lelkem:

 
Kívül édes lágy simaság, de bévűl
Szikla görcsökben feszülő nehéz ércz,
Óriás műhely, veritékben ázó
                Szomjas örök tűz.

 
Vad czigány vérem hamarébb megérlelt,
Mint a sok jámbort, s hamarébb lehervaszt,
Nincs segítség itt; ha talám akadna,
                Úgy sem akarnám.

 
Chramow, 1825.
38. Psyché Confessioja 205 Ft

Psyché Confessioja

Buda, 23. Oct. Anno Domini 1814.
 
Bolond Atyám hívott Psychének,
Ez harmadik kereszt-nevem.
Mindég Amor karjában égek,
A Lélek és a Szerelem

 
Külön nem válható sohsem.
Míg másúlásiban reménylek,
Hívságos forgalomban élek,
Tarka s vidám az életem;

 
S ha majdan eggyszer tsendre térek,
Nem forgok többé: meg-lelem,
Hogy Szerelemre vált a Lélek
S Lélekre vált a Szerelem.
Palya Bea - Álom-Álom, Kitalálom / part2

Palya Bea
Álom-Álom, Kitalálom / part2
Gryllus
2004

Énekelt vers, Vers / Hangoskönyv

Palya Bea - Álom-Álom, Kitalálom / part1

Palya Bea
Álom-Álom, Kitalálom / part1
Gryllus
2004

Énekelt vers

Palya Bea - Psyché / part1

Palya Bea
Psyché / part1
Gryllus / Hangzó Helikon
2005

Énekelt vers

Palya Bea - Szeretetből Jöttél Erre A Világra

Palya Bea
Szeretetből Jöttél Erre A Világra
Gryllus
2007

Népzene

Palya Bea - Igazi Angyal (Single)

Palya Bea
Igazi Angyal (Single)
Palya Bea Production
2014

Világzene

Palya Bea - Nő

Palya Bea

Palya Bea Production
2014

Világzene

Palya Bea - Szaladós (Single)

Palya Bea
Szaladós (Single)
Palya Bea Production
2015

Világzene

Palya Bea - Tovább Nő

Palya Bea
Tovább Nő
Palya Bea Production
2016

Világzene

Palya Bea - Hazatalálok

Palya Bea
Hazatalálok
Palya Bea Production
2018

Világzene