mztsz.hu
Támogatónk:
nka.hu
youtube.com
twitter.com
facebook.com
Együttműködő partnerünk:
Zeneszöveg Womex
Hajdú-Bihar Megye Neves Nótafái

Hajdú-Bihar Megye Neves Nótafái

Debrecennek vannak szökőkútjai, vannak virágos parkjai, erdei, de természetes vize nincs. A puszta Hortobágy patakja innen jó harminc kilométerre csordogál. A várost tisztelő pásztori bőkezűség rendelte ide. Debrecen pedig gazdája lett az Őt körülölelő vidéknek, a Hortobágynak, a Sárrétnek, a Nyírség homokos-erdős lankáinak. Ezeknek a tájaknak a dalait szólaltatja...

tovább >>

Az előadó honlapja:

www.dalok.hu/hajdubiharmegyenevesnotafai

Az előadó Facebook oldala:

Hajdú-Bihar Megye Neves Nótafái - Debrecennek Van Egy Vize...
Hajdú-Bihar Megye Neves Nótafái - Debrecennek Van Egy Vize...

Debrecennek Van Egy Vize...

Megosztás
Kiadó: Etnofon
Megjelenés éve: 2001
Album ár: 2150 Ft

Törő Gábor
Balázs Jánosné
B. Nagy Ferenc 
Kurtyán Györgyné
Lázár Mihályné 
Tanka Gábor 

Kísér:
Gali Sándor – citera
Oláh Sándor – citera
Nádházi József – nyelvsíp
 

1. Debrecennek Van Egy Vize... (Püspökladány) 215 Ft

Debrecennek Van Egy Vize... (Püspökladány)

Debrecenynek van egy vize,
Kinek Hortobágy a neve.
Arra van egy kőhíd rakva,
Kilenc lyukra van állítva.

Azon jár át buja ménes,
Csikós, gulyás jaj, de kényes.
Cifraszűr van a nyakába,
A babája a csárdába.

Hortobágynak vize szőkől,
Kis pejlovam ne fél tőle!
Hónap reggel nyóc órára,
Vigyál átal a csárdába!

Csárda előtt kis pejlovam,
Gödröt vágott maga előtt.
Rúg, vág, kapál, ágaskodik,
A gazdája jó bort iszik.

Egyik iszik a meggyesből,
A másik a cserepesből.
A harmadik a morgóba,
Gulyaménes csavargóba.

2. Lúra Csikós, Lúra (Püspökladány) 215 Ft

Lúra Csikós, Lúra (Püspökladány)

Lúra csikós, lúra, nem a csárda felé,
Elszaladt a ménes Kismargita felé.
Kismargitánál más méregeti,
Eztet a számadó nem nagyon szereti.

Kárba ment a ménes, ki fizeti meg a kárt?
Elveszem a cifra szűröd, meg a cifra bundád.
Ha elvesz, maga vallja ja kárát,
Nem lesz mivel bétakarni a lyányát.

Nem megy kárba ménes, nem kell kárt fizetni,
Amoda ja vihar a ménest méregeti.
Szellő ostorozza, vihar téregeti,
Amoda ja a csikósbojtár a lyányt ölelgeti.

3. Kiszáradt a Tóbul... (Püspökladány) 215 Ft

Kiszáradt a Tóbul... (Püspökladány)

Kiszáradt a tóbul mind a sár, mind a víz,
A szegény baromi csak a pásztorra néz.
Istenem-Teremtőm, adj egy csendes esőt,
A szegény baromnak jó legelőt, mezőt.
Istenem-Teremtőm, adj egy csendes esőt,
A szegény pásztornak, igaz, hű szeretőt.

4. Ha Felülök a Fekete Halomra (Püspökladány) 215 Ft

Ha Felülök a Fekete Halomra (Püspökladány)

Ha felülök a fekete halomra,
Onnan nézem merre legel a gulya.
Parancsolok bojtáromnak Pistának,
Csapja meg a bal szárnyát a gulyámnak.

Megcsapta (j)a bal szárnyát a gulyámnak,
Mindjár látom híja van a marhának.
Sárga lovam pányvára van kikötve
Kinek tetszik, menjen rajta, keresse

Elköltözött a daru, meg a gólya
Senki sincs már a pusztában maradva.
A pusztában magam járok egyedül,
Rajtam még a jó Isten sem könyörül.

5. Az Én Édes Kedves... (Püspökladány) 215 Ft

Az Én Édes Kedves... (Püspökladány)

Az én kedves édesapámnak a lova hátulsó lábán a
Patkószeg de fényes,
Hortobágyi csaplárosné de kényes.
Vállig érő göndör haja levágva,
Száz talléros selyemkendő a nyakába.

Ha megkötök a gulyámból egy marha,
Nem nyúzom meg míg a gazda nem látja.
Jöjjön ki hát, nézze meg, hogy mi baja,
Nem kedvezett mán annak a nyavalya.

6. Tökhalomnál Van az Olcsó Gomolya (Püspökladány) 215 Ft

Tökhalomnál Van az Olcsó Gomolya (Püspökladány)

Tökhalomnál van az olcsó gomolya,
Mert a nyáron három juhász fejt oda.
Veres Pali Rásó Julcsa bojtárja,
Telek Jancsi a számadó juhásza.

Csuhaj te juhászné, hun a vasárnapi té?
Bojtárgyerek hova lett a té ára?
Borér adtad a solymosi csárdába.

Vígan hé, hoppáré, itt a vasárnapi té,
Haj, de ennél jobb a bor,
Majd ihatjuk azt máskor.

7. Hallottátok Hírit... (Aradványpuszta) 215 Ft

Hallottátok Hírit... (Aradványpuszta)

Hallottátok hírit Bereg vármegyének,
Bereg vármegyének?
Hát annak a híres munkácsi tömlöcnek?

Hogyne hallottam vón, ültem is mán benne,
Ültem is mán benne.
Harminchat hónapot töltöttem el benne.

Megöltem egy embert hatszáz forintjáért,
Hatszáz forintjáért,
De nem csak hatszázért, csak huszonegy forintért.

Mikor a zsebéből bukszáját kivettem,
Nagyon megrendültem.
Talán nem is ez volt, akit én reméltem.

Nyíregyházi fegyház kőből van kirakva,
Kőből van kirakva.
Sok szomorú anya sírva jár alatta.

Ne sírj édesanyám, nem te vagy az oka,
Nem hallgattam szóra.
A rossz társaságok vittek engem oda.

8. Szél Hajtja a Vizet (Aradványpuszta) 215 Ft

Szél Hajtja a Vizet (Aradványpuszta)

Szél hajtja a vizet,
Víz a vizimalmot.
Szerelem csinálja
Az atyafiságot.

Szerelem, szerelem,
Átkozott gyötrelem
Mért nem teremtél meg
Minden fa levelén?

Minden fa levelén,
Diófa tetején,
Hagy szakisztott vóna
Minden szegény legény.

Én is szakisztottam,
De elszalajtottam.
Szelid galamb helyett,
Vadgalambot fogtam.

9. Sej, Mikor Engem... (Aradványpuszta) 215 Ft

Sej, Mikor Engem... (Aradványpuszta)

Sej, mikor engem sommás lyánynak vittek,
Az árokba még a fű is reszket.
Hadd reszkessen a fű az árokba,
Csak a babám el ne hagyjon soha.

Sej, mikor engem hazafelé hoztak,
Árok partján madarak daloltak.
Letelt már a hat hónapom végre,
Csókolhatom babám már örökre.

10. Becsomóztuk a Dohányt (Aradványpuszta) 215 Ft
11. Én Vagyok a Gencsi Feri Bérese (Aradványpuszta) 215 Ft
12. Nem Gyalog Jöttem Én Ide (Nádudvar) 215 Ft

Nem Gyalog Jöttem Én Ide (Nádudvar)

Nem gyalog jöttem én ide,
Hej, a sárga lovam hozott ide.
Sárga lovam izzadozott,
Értem rózsám fáradozott.

Az én lovam csárda jelőtt,
Hej, de gödröt vágott maga jelőtt.
Rúg-vág, kapál, ágaskodik,
A gazdája jó bort iszik.

13. Csütörtökön Virradóra (Nádudvar) 215 Ft
14. Kiszáradt a Tóbul... (Nádudvar) 215 Ft

Kiszáradt a Tóbul... (Nádudvar)

Kiszáradt a tóbul mind a víz, mind a sár,
A szegény barom is mind a pásztorára vár.
Teremtő jó atyám adj egy csendes esőt,
Gulyának, ménesnek jó legelő mezőt.

Gulyának, ménesnek jó legelő mezőt,
A szegény pásztornak igaz, hű szeretőt.
Sír a veres bornyú, bőg az idesanyja,
Ott benn a csárdába bort iszik a gazda.

15. Leégett a Hortobágyi Hodály (Nádudvar) 215 Ft

Leégett a Hortobágyi Hodály (Nádudvar)

Leégett a hortobágyi hodály,
Beleégett két szép juhászbojtár.
Mind a kettőnek gyolcsinge, gatyája,
Számadónak sallangos bundája.

A számadó nem volt semmi károd,
Megveszi a nagy hidi vásárba.
De a két szép barna juhászlegény,
Még maga is beleégett szegény.

Barna kislány kerüli a hodályt,
Számadótul kérdi a babáját,
Mán azt kislány hiába keresed,
Beleégett ki téged szeretett.

Mutassa meg nékem a sírhalmát,
Könnyel hadd locsoljam a sírhalmát.
/:Hadd teremjen rózsát, ne tövisket,
Mert az engemet igazán szeretett.:/

16. Felverem a Rézsarkantyúm (Nádudvar) 215 Ft

Felverem a Rézsarkantyúm (Nádudvar)

Felverem a rézsarkantyúm taréját,
Berúgom a csendbiztos úr ajtaját.
Csendbiztos úr, ne verje rám a vasat,
Gyenge az én babám szíve, meghasad.

Fáj a vállam, mer megverte a zsandár,
Pedig annak az ütése nagyon fáj.
Fáj nékem a babám selyemkendője
Kutya világ, ne hányj mindent a szememre!

Ha akarom, új esztendőt csinálok,
Ha akarom, a babámtól elválok.
Elválásom nem annyira sajnálom,
Csak sokba került a lakodalom, azt bánom.

17. Pallagra Terült a Juhom (Nyíradony) 215 Ft

Pallagra Terült a Juhom (Nyíradony)

Pallagra terült a juhom,
Cseng-bung rajta (j)a harangom.
Cseng-bung rajta, alig hallom,
Halva fekszik a galambom.

Bárcsak addig ki ne vinnétek,
Míg én innen hazamennék.
Koporsójára borulnék,
Jaj, de keservesen sírnék.

Csonka torony, nincs teteje,
A juhomnak nincs mezeje.
A juhomnak mező kéne,
Nékem szép szerető kéne.

18. Úgy Akartalak Szeretni (Nyíradony) 215 Ft

Úgy Akartalak Szeretni (Nyíradony)

Úgy akartalak szeretni, ne tudják,
De (j)az egek rámvilágosították.
Rámvilágosította (j)a magos ég,
Kisangyalom, nem lehetek a tiéd.

Fájhat annak a kislánynak a szíve,
Kinek más faluba (j)a szeretője.
Lám az enyém vélem van egy faluba,
Mégsincsen a szívem nyugodalomba.

19. Este, Este, de Szerelmes Kedd Este (Nyíradony) 215 Ft

Este, Este, de Szerelmes Kedd Este (Nyíradony)

Este, este, de szerelmes kedd este,
De szerelmes lánynál voltam az este.
Lehulott a jegenyefa levele,
Karjaim közt aludtál el az este.

Éfél után kezd a csillag ritkulni,
Kelj fel babám, ha el akarsz indulni!
Fel is kelek, mer nem tudok aludni,
A szerelem nem hagy engem nyugodni.

20. Mikor Hozzád Jártam (Nyíradony) 215 Ft

Mikor Hozzád Jártam (Nyíradony)

Mikor hozzád jártam, Marcsa mindig haragudtál,
Szóltam hozzád, te meg nem is szóltál.
Kialhatod felőlem magadat,
Nem ölelem által a vékony, karcsú derekadat.

Magosan repül a daru fenn a levegőbe,
Nem beszéltem a babámmal a héten.
Majd beszélek a nyíradonyi határszélen,
Keselylábú lovát legelteti kötőféken.

21. Új a Kendőm (Nyíradony) 215 Ft

Új a Kendőm (Nyíradony)

Új a kendőm, el akarom viselni,
De (j)az anyám nem akarja (j)engedni.
Engedd anyám, hagy kössem fel még egyszer,
Jövő ősszel a gyöngykoszorút teszem fel.

Új a csizmám, el akarom viselni,
De (j)az anyám nem akarja (j)engedni.
Engedd anyám, hagy húzzam fel még egyszer,
Jövő ősszel a rezescsákót teszem fel.

22. Kilenc Tinót Hajtottam a Vásárra (Nyíradony) 215 Ft

Kilenc Tinót Hajtottam a Vásárra (Nyíradony)

Kilenc tinót hajtottam a vásárra,
Tizediket a babám udvarába.
Kilenc tinó ára van a zsebembe,
Gyere babám, mulassuk ki belőle!

23. Amoda Van Egy Ház (Nyíradony) 215 Ft

Amoda Van Egy Ház (Nyíradony)

Amoda van egy ház, törvényszék a neve,
Törvényszék a neve.
Amit abban főznek keserű a leve.

Oda van lezárva négy adonyi legény,
Négy adonyi legény.
Ott töltik napjait éhen-szomjan szegény.

Repülj madár, repülj, Szegeden keresztül,
Szegeden keresztül.
Nézd meg a babámat, maga van egyedül.

Talpig vasba verve, bokáig a vérbe,
Bokáig a vérbe.
Szeme be van esve a nagy sötétségbe.

Cellának fedele takaródzó subám,
Takaródzó subám.
Kígyók, békák szeme világító gyertyám.

Testvérek, rokonok, de hűtlenek vagytok,
De hűtlenek vagytok.
Nehéz rabságimban meg se látogattok.

Majd ki fogok menni, nem fogok rab lenni,
Nem fogok rab lenni.
Testvéri hűséget vissza fogom adni.

24. Árva Vagyok, Árva (Nyíradony) 215 Ft

Árva Vagyok, Árva (Nyíradony)

Árva vagyok, árva, az Isten is látja.
Verje meg az Isten, ki az árvát bántja!
Verje meg, verje meg, veretlen ne hagyja,
Ki az igaz árvát ártatlanul bántja!

Jaj Istenem, Uram, kinek tegyek panaszt,
Mikor e világon nem akad egy igaz.
Mondanám a fődnek, de nem tud felelni,
Mondanám élőknek, el fognak beszélni.

Jaj Istenem, Uram, hol fogok meghalni,
Hol fog az én piros véreim elfolyni?
Erdőbe meghalok, megesznek a vadak,
Majd kiénekelnek az égi madarak.

25. Nyíradonyi Hegytetőn (Nyíradony) 215 Ft

Nyíradonyi Hegytetőn (Nyíradony)

Nyíradonyi hegytetőn, hegytetőn,
Szántogat a szeretőm, szeretőm.
Nem akar a négy lova, ja hegyre felmenni,
Nem akar a szeretőm szeretni.

Egyes fia vagyok az anyámnak,
Beírták a nevem katonának.
Kihúzták rám az egyes cédulát,
Itt kell hagyni ezt a barna kislányt.

Barna kislány lement a kiskertbe,
Feltekintett a csillagos égre.
Csillagos ég megölöm magamat,
Katonának viszik a babámat.

26. Péterfia Laktanyára (Nyíradony) 215 Ft

Péterfia Laktanyára (Nyíradony)

Péterfia laktanyára rászállott egy páva,
Vizet merít a szájába ja reguták számára.
Mosdjatok reguták, mert porosak vagytok,
Azt csak a jóisten tudja mikor szabadultok.

Gyolcs az ingem, gyolcs a gatyám, lobogós az ujja,
Nem lobog az, nem lobog az, ha ja szél nem fújja.
Ha ja szél nem fújja, magam lobogtatom,
Még az éjjel a kisangyalom százszor megcsókolom.

A pokrócom négy sarkába vágom a nevemet,
Átadom a szerelvényem az ötvenheteseknek.
Hadd olvassa sej-haj a bundás reguta,
Kinek van még ide hátra harminchat hónapja.

27. Mikor a Juhász Bort Iszik (Tiszacsege) 215 Ft

Mikor a Juhász Bort Iszik (Tiszacsege)

Mikor a juhász bort iszik,
Fakó szamár szomorkodik.
Ne szomorkodj fakó szamár,
Mindjár megyünk a nyáj után.

Két hete-e vagy már három,
Mióta számadóm várom,
Amoda jön, amint látom,
Fakó fejű szamárháton.

Jó napot édes bojtárom,
Van-e károd kettő-három?
Károm nincsen, de nem is lesz,
Míg-e nyáj a kezemen lesz.

Van-e húsod a tömlőbe,
Vagy a vasfazekba főzve?
Nincsen húsom a tömlőbe,
Sem a vasfazékba főzve.

Fogd meg azt a pettyes bakot,
Vagy amazt a nagy harangost,
Kibe megvan tíz font faggyú,
Hat pokrócra való gyapjú.

Kutyám megeszi a vérit,
Zsidó elviszi a bőrit.

28. Hajnallik, Hajnallik (Tiszacsege) 215 Ft

Hajnallik, Hajnallik (Tiszacsege)

Hajnallik, hajnallik,
De nem jól hajnallik.
A csegei határ felől
Nem jó hír hallatszik.

Megöltek egy legényt
Hatvan forintjáért,
Belelökték a Tiszába
Piros pej lováért.

Tisza be nem vette,
Partjára vetette,
Arra ment egy halászlegény,
Csónakjába vette.

Odamegy az apja,
Kőti, de nem hallja.
Kelj fel, kelj fel kedves fiam,
Gyere velem haza!

Nem kelek, nem kelek,
Mer meg vagyok halva,
Sárga rézsarkantyús csizmám
Lábamra van fagyva.

Odamegy az anyja,
Kőti, de nem hallja.
Kelj fel, kelj fel kedves fiam,
Gyere velem haza!

Nem kelek, nem kelek,
Mer meg vagyok halva,
Fekete göndör hajam a
Tarkómra van fagyva.

Megyen a babája,
Kőti, azt meghallja.
Kelj fel, kelj fel kedves babám,
Gyere velem haza!

Megsiratol-e majd
Apád-anyád előtt?
Megsiratlak kedves babám,
Egész falu előtt.

Meghúzatod-e majd
A hármas harangot?
Meghúzatom kedves babám,
Mind a tizenhatot.

Csináltatol-e majd
Fenyőfa koporsót?
Csináltatok kedves babám,
Diófa koporsót.

29. Bujdosik az Árva Madár (Tiszacsege) 215 Ft

Bujdosik az Árva Madár (Tiszacsege)

Bujdosik az árva madár,
Egyik ágról másikra száll.
Hát az ilyen árva, mint én,
Hogyne bujdokolna szegény.

Elszaladt az aranygulya,
Nem szól mán a csengő rajta.
Csak egy maradt a karámba,
Az is beteg, fáj a lába.

Én is vagyok olyan gulyás,
Nem járok a gáton, mint más.
Sorba legel az én gulyám,
Gyönyörű drága violám.

Kinek szántom a földemet,
Onnat várom ebédemet.
Az ebédem csak szerelem,
Gyere babám, fogyaszd velem!

30. Elejbe, Elejbe (Tiszacsege) 215 Ft

Elejbe, Elejbe (Tiszacsege)

Elejbe, elejbe,
Pej lovam elejbe,
Be tanál ugrani,
A virágos kertbe.

Be tanál ugrani,
Nagy kárt tanál tenni,
A szerelem bimbóját,
Le tanálja törni.

31. Nem Messze Van Ide Kismargita (Tiszacsege) 215 Ft

Nem Messze Van Ide Kismargita (Tiszacsege)

Nem messze van ide Kismargita,
Azt a Tisza környes-körül folyja.
Közepibe koponyási csárda,
Abba iszik egy betyár magába.

Amott jönnek nyolcan a zsandárok,
Jaj, de szépen fénylik a csákójuk.
Elöl megy a zsandárok káplárja,
Egyenesen be ja koponyába.

Adjon Isten jó estét csaplárné,
Hát ez a hátas paripa kié?
Jó bort iszik annak a gazdája,
Itt mulat már két hete bújába.

Küldje ki hát annak a gazdáját,
Nem bántjuk mi, ha megadja magát.
Ki sem megyek, meg sem adom magam,
Kinek tetszik, vigye el a lovam!

Én a lovam nem annyira bánom,
Csak a nyeregszerszámom sajnálom.
Nyergem alatt a bugyellárisom,
Abba vagyon százezer forintom.

Százat adtam ezér a pej lóért,
Másik százat rávaló szerszámért,
Harmadikat egy szép barna lányért,
Negyediket véle hálásáért,
Ötödiket arra tartogattam,
Jön a zsandár, borral megkínálom.

32. A Csegei Bírónak... (Tiszacsege) 215 Ft

A Csegei Bírónak... (Tiszacsege)

A csengei bírónak
Jó hat lovát mondanak,
Ellopnám az éjszaka,
Hogyha rám nem virradna.

De a hajnal hasad már,
Jön a zsandár, vasal már,
Vasalja a kezemet,
Letesznek az egyesbe.

Letesznek az egyesbe,
Az egyes fenekére,
Gyere babám, váltsál ki,
Ne hagyjál elhervadni!

Kiváltalak, ki-ki-ki,
Nem hagylak elhervadni.
Eladom a selyem kendőmet,
Kiváltalak tégedet.