mztsz.hu
Támogatónk:
nka.hu
youtube.com
twitter.com
facebook.com
Együttműködő partnerünk:
Zeneszöveg Womex
Palya Bea

Palya Bea

A mai fiatal énekesek egyik legsokoldalúbb alkotója. Magyar, cigány, bolgár és más népzenékkel, indiai zenével foglalkozik, emellett közreműködik világzene, jazz, énekelt vers műfajokban is. A Folkestra, Kárpátia együttesek alapító tagja, a Sebő, Kaláka, Nagy János Trio, Etnofon együttesek állandó vendége. Az utóbbi években főként saját terveit valósítja meg, rendszeresen koncertezik szólóban és saját együttesével, itthon

tovább >>

Az előadó honlapja:

www.palyabea.hu

www.dalok.hu/palyabea

Az előadó Facebook oldala:

Palya Bea - Psyché / part1
Palya Bea - Psyché / part1

Psyché / part1

Megosztás
Kiadó: Gryllus / Hangzó Helikon
Megjelenés éve: 2005
Album ár: 2050 Ft

Palya Bea, Szokolay Dongó Balázs, Lukács Miklós, Novák Csaba, Dés András, Bujtor Balázs, Lantos Zoltán

1. Gabónak, Kisebb Edes Ötsémnek 205 Ft

Gabónak, Kisebb Edes Ötsémnek

Bimbótska, gombotska,
Tegnap esti tsillagotska
Reggelre ma rósátska.
Szép legyen, ép legyen,
Úgy jere hogy fogd a kezem
Fel az égi országba.
 
Tállyán, 1808 tavaszán.
A kertben dajkálkodva dudulgatám tizen-három esztendős fővel.
2. Frantzúz Lecon Közepett 205 Ft

Frantzúz Lecon Közepett

Mlle. Lucie Dupuy-nek.
 
             Les pauvres gens
             Sont sans cent sens.
Mais au souci de Lucie
Tous les brébis sont ici,
           Ceci, cela,
Elles bêlent ill-Allah.
 
Sáros-Patak, 12-ième novembre 1808.
3. Nina Néném 205 Ft

Nina Néném

Dühössködik reám Ninon,
Ettűl vagyon szörnyő kinom.
Ninonnak vászna, selme kints,
Rajtam rongy, szinte semmi sints.
Evett Ninon kövér tikot,
Nékem tsak száraz hát jutott.
Tsokrot nékem hozott Miki,
Mellyére Ninon tűzte-ki.
Ha dühösségtűl meg-veszek,
Ninonnak eb marás leszek.
Ha bánatomban el halok,
Ninonra sírkőmmel rogyok.
 
Tállya, 18. Decembris Anno 1808.
4. A Késértet 205 Ft

A Késértet

Kézbe kést veszek,
Szívem által-szúrom,
Késértet leszek,
Tetemim mind szerte hányom,
Véred és velőd zabálom,
Tzomb tsontommal dobolok,
Kaponyádon meg-kopog,
Viharban viséttó
Késértet vagyok.
 
Tartzal, 1809. tavasz.
 
5. A Boszorkány 205 Ft

A Boszorkány

Seprű nyélre ülök,
Viharban repülök,
Alattam az utak
Giliszta mászások,
Alattam a hegyek
Vakondak túrások,
Alattam a folyók
Kúszó ezüst kigyók,
Alattam a házak
Piros szürke bogyók.
Tokajnak hegyére
A leg-tetejére
Boszorkány társimhoz
Szállok mulatozni,
Varangyokat enni,
Kén lángokat inni.
Fejér tsetsemőnek
Fogom ballik lábát
S tőbűl le-nyiszálom,
Fogom jobbik lábát
S tőbűl le-nyiszálom,
Szikrán meg-piríjttom.
Ha oda nem érek,
Repűlvén le-húllok,
A mezőn ki-nyúllok,
Darabokbúl öszve szednek,
El-temetnek.
 

Tokaj, 1809. tavasz.

6. Fragmentum 205 Ft

Fragmentum

Burkolódik az ég nyommasztó felhőbe,
A sütő nyár múltán szúrós ősz időbe,
Villámzás, mennymoraj tép a levegőbe,
Vándornak pogátsát takarnak kendőbe.

 
Tellve a levegő félős madarakkal,
A tél elűl délnek rezegő szárnyakkal,
Nyirkos setét szántás az itt maradtakkal,
Tar galy verebekkel, mezőség varjakkal.

 
Pósta kotsi kürtöl, neki-vág a sárnak,
Bennt vagyon levelem szerelmes Atyámnak,
Sullyos a fellege borúlt homlokának,
Tám már meg sem érti szavát leányának.

 
Siratott szegényem, el-árúlt Apóka,
Gyáva ölelésem nyakába fonódna,
A hogy fúladó kap másik fúladóba,
És eggyütt merülnek fekete folyóba.

 
Tállyán, 1809. esztendő őszén.
7. Patak Parttyán 205 Ft

Patak Parttyán

Patak parttyán, Isti Pisti,
         Furulázz nekem!
Másik parttyán, Isti Pisti,
         Fekszem meztelen.
Ne nézz ide, tsak oda,
Mert nints rajtam rokola,
Tsak fejembe korona,
Szóllyon hozzám furula.
Ki vagyok én, Isti Pisti,
         A szép szerelem.
 
Csizmazia István tanuló Úrnak szíves tisztelettel.
A Rongyva mentén, 1808 nyarán.
8. A Habozó Türelmetlen 205 Ft

A Habozó Türelmetlen

Szájára tsókot adni,
Aztán belé karolni,
Õ véle kertbe futni,
Virág ágyásra vonni,
Hamar melléje dőlni,
Madár-zaj Edenében,
Magnolia rejtekében.
Tenném, de nem merem még.
Kissé ő tűle félek,
Talám mortzoska lenne;
Nagyon félek magamtúl,
Talám heveske lennék.
 
Pátzinban, 1812. Julius.
9. Dall 205 Ft

Dall

Kis kertemet tiprod, féktelen lovatskám,
Tiéd vagyok, érts-meg, légy ovatos hozzám.
           Nem örömest mondám,
           De gonoszok
           Szája morog
           Reám vádaskodván.

 
Ha feléd gondolok, harmatos a testem,
Mint nyáron folyóban, gázolsz a véremben,
           El-bágyasztol engem.
           Mérd eszedre,
           Ha kedvedre
           Nem mindent tehettem.

 
Úgy el-alélattál, most sebzetten élek,
Ha nem várlak, sírok; és ha várlak, félek;
           De még is remélek.
           Magam vagyok,
           Meg is fagyok;
           Véled el is égek.

 
Tállya, Februarii 1811.
10. Denisenek és Josónak 205 Ft

Denisenek és Josónak

Mink hárman a kertben nyári alkonyatban,
Napot Holdat szűrő felleg-borulatban,
Hat szemünk eggy sáskán tsillag-sorozatban,
El-szálló pillantat, fogva sarkalatban.
 
Sátorallya-Újhelen, 1810. 30. Junii.
11. Akrostichon 205 Ft

Akrostichon

Gondgya életemnek, szépséges Tsapásom
Gyakorta okozza hév köny hullatásom,
Sőtt nagy dühöss Poklom, fog tsikorgatásom,
Rúla vagyon nékem sok gondolkodásom.

 
Alig járúl hozzám eggy két kedvest szóllni,
Holován ortzámat pirosra patskolni,
Télen fagyos kezem forrón meg-markolni,
Ünnep napkor aztán még is meg-tsókolni.

 
Széles mellye, sullyos termete hatalmas,
Jó lovon járása deli diadalmas,
Karja Birodalmat meg-víni alkalmas,
Véle de nélkűle, életem siralmas.

 
Tó szélin ha állok, fésűlködök ottan
Lábomig le-omló fekete hajamban
S a tó tükörébe merengek magamban,
Felém még se lépdel, ölben vinne onnan.

 
Ollykor víg kedvemben etetek pityéket,
Rutzákat, tikokat, zajgó szárnyas népet,
Szép hajuldozásom felé ha tekénget,
Katzag eggyet kettőt, és más hova téved.

 
Nem ismér-meg sovár tsendes bánatomban,
Mordan figyel hevess zokogó kínomban,
Majd veszettségemben, sékoltozásomban
Haragoss beszéddel keserítt még jobban.

 
Pedig az Biblia hírli szent szavával
Hajdanán Jákóbot örűlni Leával,
De nem tsak ez első hites aszszonyával,
Rákhellel-is, szebb s jobb második párjával.

 
Szerelmesem ezértt meg-vallhatom néked,
Hogy ha kénlódásom gyermek bajra véted,
Bábbá tészen fösvén irégy feleséged,
Engem meg-öl im-már betegségem értted.

 

Tállyán, 9. Februarii Anno 1809.

12. Az Oktalan 205 Ft

Az Oktalan

Minő tsudálatosság,
A-hogy a pitzin leány néz
A tzafatos téli hóba,
A vakittó nyári kertbe,
A gömbölű világba!
Olly jó vígan virúlni,
Minek is okát kutatni.

 
Tizennégy éves múltam,
Testvér néném eggy éve
Lőn asszony, és Urára
Imádattal tekinték,
Bajszával, termetével
Juppiter álla elöttem.
Õ vélem alig törődék,
Takonpótznak tekinte,
Mohón reá sütő kis
Tudatlan kandiságom
Eggy két tzirógatással,
Mellyen karolgatással,
Rokoni tsókkal viszonzá.

 
Testvér néném vajúdott,
Első szülése kínnya
Véres veszékelés vólt.
Hamar meg-jött a bába;
Néném urát meg engem,
A férfiat s az aprót
Az asszonyok ki-kűldvén,
Bentrűl, a szülő-szobábúl
Nyögés, szitok ki-hangzott
Az ebédelő terembe.

 
A Sógorom szorongott,
Fel és alá toporgott,
Én hátulrúl követtem
S vígasztalón öleltem.

 
Õ nagy szemet vetett rám:
"Kedveske, haggy el" - úgy mond -
Rég olta nem feküttem
Az asszonyommal, érts-meg,
Ne izgass Liza, ne érints."
Gyermek valék, nem értém
S haragván sutba búttam.

 
Akkor még rémitőbben
A jajgatás ki-áratt,
Mint haldokló sikoltás.
S reám rohant az ember:
"Édeském, Nina meg-hal
És én nem dőlhetek-le
Mellé a koporsóba!
Te lész hozzája hasonló,
Szeress, akár-mi lészen!"
Tsitíttám szánakozván,
És engedém, öleljen,
Kínnyában ropogasson,
Az asztalon ki-teríttsen,
Nagy súlya reám heverjen.
Mit tuttam én, mi okozta
Testemnek vérezését,
Ugyan-e szerszám okozta
Néném kínnyát, szülését.

 
És szűne bennt a sikongás.
Lótás futás, feredő víz -
"Nints semmi baj. Fiú lett,
Erőssen rugdalódzik."
Egyéb gonddal törődvén,
Nem is sejték, mi esett-meg
Velem s az új Atyával.

 
Aztán minden kapa vágás
Felett a fű ki-sarjad,
Minek is okát kutatni.

 
1812.
13. Az Ideal 205 Ft

Az Ideal

Az üdő estvére járván,
Én Psyche, meg-mosakszom
Rósában, rosmarinban,
Ezer-jó-fű javában.
Mingyán őltözködöm már:
Kanyarok gyöngyöt nyakamba,
Gyűrűket ujjaimba,
Új pántlikát hajamba.
Lám készen-is vagyok már,
Díszemben ágyba fekszem,
Mert álmom fürjesében
Vagyon találkozásom
Derék sudár legénnyel,
Bátor tüzes szeművel,
Õ a leg-szebb, a leg-jobb,
Nevét nem vallhatom-meg;
Légy a leg-szebb, a leg-jobb,
És meg-vallom, te véled.
 
Tállya, 1812. Fársáng havában.
14. Josó Neviben Christinának 205 Ft

Josó Neviben Christinának

Tállya, 1810. Karátsony elött.
 
Édes szép szerelmem, el kell válnom tűled,
A ki a bélemnek úgy gondgyát viselted,
Pulkáid, lúdaid mind nékem nevelted,
S ha éhezék, nyakok által-nyeszetelted.

 
Kell forogni nékem Világ forgásába,
El kűldnek Olmützbe Cadet oskolába,
Hol az ifiúnak el-fagy keze lába,
S nem rakhat eggy zsombor tikmonyt a gyomrába.

 
Sokat gondolok rád, látlak sodró-fával,
Gyenge kis kezedben kolbásszal, hurkával,
S mint eggy szekér-oldal olly nagy szalonnával,
Öreganyád korhatt főző kanalával.

 
Ne felejts-el engem, gyöngy harmatos rósám,
Küldjél sódart, sunkát, legyél kegyes hozzám,
Szelj ökör-girintzet, remegő violám,
Vagy kegyetlenséged bűnit sohajtoznám.

 
De ne külggy káposztát, fürjbabot, tengerit,
Igen terjedelmes, veszi másnak helit,
S én putzoljam, főzzem? rajtam ki sem segít,
Ha szép személledben tenn magad nem vagy itt.

 
Küldd nehány kerek szép aranyát Körmötznek,
Szép arany hajadra innét emlékezzek,
Katona társimmal kis Reissaust vehessek,
S ne félj, hogy el-tsípik tűlem kis ügyessek.

 
Miattam a frajlák donghatnak mint legyek,
Várhattyák, hogy vélök véremben kárt tegyek,
Majd mercurialis arcanumot vegyek,
S meg-jövén, néked is nagy bajodra legyek.

 
Meg-követem illőn a frantzos kurvákot,
Már még-is nékem ne tartanák a zsákot,
Inkább mottyognának templomban imákot,
Reszelnének tököt, őrölnének mákot.

 

Meg-gyüvök még hozzád, drágalátos holmi,
Ha te idegenben nem hagysz éhhel holni,
Liktáriomot is szokj nékem pakolni,
Tudgyunk szerelmessen eggymásra gondolni.

 

15. Christinkához 205 Ft

Christinkához

Eggy ifiat szeretünk, s eggymást is, Christa, szerettyük:
             Mint osztozkoggyunk? Légyen a teste tiéd
S lelke enyém? Így eggyike túl sós, másika sótlan.
             Teste enyém s lelkét rád hagyom, angyala vagy.

 
Szegilong, 1810.
Ó-esztendő végső napján. Sylvesteri múlatságon
16. Klavier Studium 205 Ft

Klavier Studium

Brokat ablak-kárpit dupla szárnya
Nap-fényt enged a setét Salonba,
Ferde tsóva, át-látszó világos,
Benne kóválognak porszemetskék.
A homályos hátsó falon ráma
Õrzi eggy Rákóczi Déd-anyámat,
Ott setétűl a Klavier alatta,
Mint nagy medve, Pleyel instrumentom,
S áll mellette a Mester Lavotta.
Nagy szag árad zsíros tsizmájárúl,
Széles arczát bibirtsesre itta,
Rekkent vatskos hangon ő vezérel.
Elsőként Christinka űl ijetten
A setétlő medve fog-sorához,
Melly naponta kis leányt ebédel.
Tejszín bőre, kássa szőkesége
Versent villog a gyér nap-sugárral,
Eggy könyörgés kövérkés alakja,
Szurkol, fél az óriás tehénke.
Lassan el-kezd hang sort pettyegetni,
Ám a Mester rőt vastag kezével
Ujjatskáit másként igazíttya:
- La-sol la-sol, Christina Comtesska,
Ez meg itten fa-re-mi, nem érti? -
Köny kút nyillik, tseppel, majd özönnel,
Gyász futás a harczbúl. Én jövök most,
És a do-re-mi-hez én sem értek.
Mit tehessek? Praeventiv haraggal
A mord medve fog-sorába vágok:
Bestye reszkess, itt a hős oroszlán!
Majd le nem rogy, még a fája is nyög,
A hogy móldva tánczot kalapálok,
Maior s minor mind eggy-másba frettsen.
Fejet tsóvál jó Lavotta Mester:
- A kis-asszony a fekete ördög,
A kis-asszonyt én meg nem taníttom.
 
Tállya, 1812.
17. Sáros-Pataki Polgár Leány 205 Ft
18. Szózat Katitzához a Férfiak Ügyiben 205 Ft
19. Katitzához Keserűségemben 205 Ft
Palya Bea - Álom-Álom, Kitalálom / part2

Palya Bea
Álom-Álom, Kitalálom / part2
Gryllus
2004

Énekelt vers, Vers / Hangoskönyv

Palya Bea - Álom-Álom, Kitalálom / part1

Palya Bea
Álom-Álom, Kitalálom / part1
Gryllus
2004

Énekelt vers

Palya Bea - Psyché / part2

Palya Bea
Psyché / part2
Gryllus / Hangzó Helikon
2005

Énekelt vers

Palya Bea - Szeretetből Jöttél Erre A Világra

Palya Bea
Szeretetből Jöttél Erre A Világra
Gryllus
2007

Népzene

Palya Bea - Igazi Angyal (Single)

Palya Bea
Igazi Angyal (Single)
Palya Bea Production
2014

Világzene

Palya Bea - Nő

Palya Bea

Palya Bea Production
2014

Világzene

Palya Bea - Szaladós (Single)

Palya Bea
Szaladós (Single)
Palya Bea Production
2015

Világzene

Palya Bea - Tovább Nő

Palya Bea
Tovább Nő
Palya Bea Production
2016

Világzene

Palya Bea - Hazatalálok

Palya Bea
Hazatalálok
Palya Bea Production
2018

Világzene