mztsz.hu
Támogatónk:
nka.hu
youtube.com
twitter.com
facebook.com
Együttműködő partnerünk:
Zeneszöveg Womex
Kaláka

Kaláka

Kányádi Sándor írta a Kaláka 25 éves jubileumára: "A Kaláka együttes elegáns, más muzsikusokkal össze nem téveszthető zenei tálcán nyújtja a verset a hallgatóknak. Nem ráerőszakolják a maguk szerzeményeit, hanem kimuzsikálják a Gutenberg óta könyvekbe száműzött, „szív-némaságra” született s ítélt versekből a maguk olvasata szerinti „eredeti dallamot”.

tovább >>

Az előadó honlapja:

www.kalaka.hu

www.dalok.hu/kalaka

Az előadó Facebook oldala:

www.facebook.com/kalakaegyuttes

Kaláka - Kaláka - Kányádi
Kaláka - Kaláka - Kányádi

Kaláka - Kányádi

Megosztás
Kiadó: Gryllus / Hangzó Helikon
Megjelenés éve: 2004
Album ár: 2050 Ft

Gryllus Dániel
Halmos Béla
Gryllus Vilmos
Becze Gábor
Radványi Balázs
Huzella Péter
Zsoldos Béla
Dabasi Péter

1. Faragott Versike 205 Ft

Faragott Versike

Volt egy fakatona.
Fából volt a lova:
kengyelje, kantrája
a kádár munkája,
fából a patkója,
fakovács patkolta:
fából volt faragva
a föld is alatta.
 
Fahuszár, favitéz,
hadd látom, mennyit kérsz?
Százat adj lovamért,
ezret magamért.
 
Csapj oda, csapj bele,
égjen a tenyere!
2. Sóhajtás 205 Ft
3. Elszálltak 205 Ft

Elszálltak

Fölszálltak a csókák,
elszálltak a varjak,
az öreg toronyról
hét határba tartanak.
 
Egy, csak egy maradt itt,
az az egy is hallgat,
sütheti a nap és
verheti a harmat.
 
El nem mozdul, mintha
odafagyott volna,
azt se tudjuk, vajon
vajú-e vagy csóka.
 
Hiába vallatják
a verebek – hallgat,
némán ül a hírnöke
annyi zivatarnak.
 
Noszogatják, küldik:
hussanj te is, menj ki
zsíros barázdából
eleséget szedni.
 
Megszólalt harmadnap,
de csak annyit mondott:
csiricsári népre
nem hagyom a tornyot.
4. Folytonosság 205 Ft
5. Románc 205 Ft
6. Két Nyárfa 205 Ft

Két Nyárfa

Én sem volnék, ha nem volnál,
ha te hozzám nem hajolnál,
te sem volnál, ha nem volnék,
ha én hozzád nem hajolnék.
 
Osztódom én, osztódol te.
Só vagy az én kenyeremben,
mosoly vagy a bajuszomon,
könny vagyok a két szemedben.
 
Köt a véred, köt a vérem:
szeretőm vagy és testvérem.
Köt a vérem, köt a véred:
szeretőd vagyok és testvéred.
 
Szellőm vagy, ki megsimogatsz,
viharom, ki szerteszaggatsz,
szellőd vagyok, ki simogat,
viharod, ki szétszaggatlak.
 
Ha nem volnék, te sem volnál,
én sem volnék, ha te nem volnál.
Vagyunk ketten két szép nyárfa,
s búvunk egymás árnyékába.
7. Szemerkél az Őszi Eső 205 Ft
8. Dél Keresztje Alatt 205 Ft
9. Vannak Vidékek I. Örmény Sírkövek, II. Viseltes Szókkal III. Előhang 205 Ft

Vannak Vidékek I. Örmény Sírkövek, II. Viseltes Szókkal III. Előhang

I. ÖRMÉNY SÍRKÖVEK

 
vannak vidékek hova már utat
csak romos templom s régi név mutat
örmény-kert zsidó-sor magyar-telek
örmény zsidók lakták székelyek
a akad még itt-ott ki a néhai
honosokról tud ezt-azt mondani
 
vannak vidékek ahol csak a hant
tudhatja már csak hogy ki nyugszik alant
régen kikorhadt fejtől a kereszt
a zsidók hamvát meg ne itt keresd
s ki érti már a megmohosodott
márványon az örmény feliratot
 
vannak vidékek hol a sírlapok
négy sarkában finoman faragott
négylevelű lóhere mélyed és
századok óta nincs egy repedés
esőcsöppöt és harmatcsöppöket
gyűjtögetnek az örmény sírkövek
 
vannak vidékek hol a madarak
a temetőben oltják szomjukat
ha szárazság van vagy éppen aszály
a gaz-felverte mohos sírra száll
iszik s hálából mikor égre kel
a holtakért a madár énekel.

 
II. VISELETES SZÓKKAL

 
vannak vidékek ahol a szerelem
akár a harmat az árnyékos helyen
tavasztól őszig őrizgeti magát
szerény hasonlat de illik rám és terád
félszeg is mint az iménti asszonánc
de időt-jelző mint arcunkon a ránc
 
vannak vidékek ahová nehezen
vagy el sem ér a környezetvédelem
kimossák sóid kasza is fenyeget
csupán a harmat táplálja gyökered
tisztások széle északos vízmosás
ha annak vennéd hát legyen vallomás
 
vannak vidékek ahol csak úgy lehet
megmaradnunk ha kezemben a kezed
és a viseletes szónak is hamva van
ha félárnyékban s ha nem is boldogan
száríthat szél és süthet hevet a nap
míg a harmatból egy csöppnyi megmarad
 
III. ELŐHANG

 
vannak vidékek gyönyörű
tájak ahol a keserű
számban édessé ízesül
vannak vidékek legbelül
szavak sarjadnak rétjein
gyopárként sziklás bércein
szavak kapaszkodnak szavak
véremmel rohan a patak
szívemben csögedez csobog
télen hogy védjem befagyok
páncélom alatt cincogat
jeget-pengető hangokat
tavaszok nyarak őszeim
maradékaim s őseim
vannak vidékek viselem
akár a bőrt a testemen
meggyötörten is gyönyörű
tájak ahol a keserű
számban édessé ízesül
vannak vidékek legbelül
10. Kuplé a Vörös Villamosról 205 Ft
11. Távolodóban 205 Ft
12. Valaki Jár a Fák Hegyén 205 Ft

Valaki Jár a Fák Hegyén

valaki jár a fák hegyén
ki gyújtja s oltja csillagod
csak az nem fél kit a remény
már végképp magára hagyott
 
én félek még reménykedem
ez a megtartó irgalom
a gondviselő félelem
kísért eddigi utamon
 
valaki jár a fák hegyén
vajon amikor zuhanok
meggyújt-e akkor még az én
tüzemnél egy új csillagot
 
valaki jár a fák hegyén
mondják úr minden porszemen
mondják hogy maga a remény
mondják maga a félelem
13. Alma 205 Ft

Alma

Alma, alma, piros alma odafönn a fán.
Ha elérném, nem kímélném, leszakítanám.
De elérnem nincs reményem, várom, hogy a szél
Azt az almát, piros almát lefújja elém.
14. Feketerigó 205 Ft

Feketerigó

Ablakomban nagy a hó, halihó! –
ott sétálgat egy feketerigó.
Jár a szeme: oda néz, ide néz:
sétálgat, mint egy igazi zenész.
 
De most nekünk nagy a hó, halihó! –
nem fuvoláz a feketerigó.
Egyet-kettőt csitteget, csetteget,
kifizeti ennyivel a telet.
15. Betemetett a Nagy Hó 205 Ft

Betemetett a Nagy Hó

Betemetett a nagy hó
erdőt, mezőt, rétet,
minden, mint a nagyanyó
haja, hófehér lett.
 
Minden, mint a nagyapó
bajsza, hófehér lett,
csak a feketerigó
maradt feketének.
16. Az Elveszett Követ 205 Ft

Az Elveszett Követ

Hogy s hogy nem, de egyszer,
Kolozsvárra jövet,
elveszett az úton,
el a török követ.
Pedig egyenest az
isztambuli öreg
szultántól jött volna,
ha megjön a követ.
Fényes kísérettel,
ahogyan csak jöhet
Konstantinápolyból
egy szultáni követ.
Födte a lovát is
selyembrokát-szövet
bíborban, bársonyban
lovagolt a követ.
Turbánjára forgót,
derekára övet
a fényes szultántól
kapott volt a követ.
Csillogtatta a nap
a sok drágakövet:
éjszaka sem veszhet
el egy ilyen követ!
S mégis, amint mondják,
Enyed táján jövet,
kámforrá változott,
odalett a követ.
Telt és múlt az idő,
s a szultánnak szöget
ütött a fejébe:
hová lett a követ?
Se híre, se hamva,
kerékbe is töret
mindenkit, ha elé
nem kerül a követ.
Halál fia, aki parancsot nem követ,
reggelre meglegyen
az elveszett követ!
Agák, bégek, basák,
ki csak számba jöhet,
indultak keresni,
hol lehet a követ.
Jöttek dérrel-dúrral,
s Enyed táján jövet,
kámforrá változtak
akárcsak a követ.
 
Dühbe jött a szultán.
Biztosan egy követ
fújnak a piszkosak
s a hóhányó követ.
Együtt szedik ezek
a tejről a fölet,
de jaj nektek, agák,
bégek, basák s követ!
Azzal lóra pattant
s jött, ahogyan jöhet,
maga a nagy szultán
s nem holmi kis követ.
Pompáját leírni
fölösleges szöveg,
koldusnak látszana
 mellette a követ.
Jött hát, s mit ad Allah!
Enyed táján jövet,
eltűnt a szultán is,
akárcsak a követ.
 
S így a mai napig
nem tudjuk, az öreg
szultántól mi hírrel
jött volna a követ.
Hódolatot kívánt,
vagy csak aranyövet,
ónkupát szegődni
jött volna a követ?
Hódoltatni ide
ugyan jönni jöhet,
de amit kap aztán,
viheti a követ.
Vihetné, de hol van?
Enyed táján jövet,
el mégsem párolgott,
kámforként a követ!
 
Gördítsük le hát a
titokról a követ:
vénséges vén pince
mélyén ül a követ.
Az történt ugyanis,
Enyedre béjövet,
szörnyen megszomjazott,
s vizet kért a követ.
De vízzel Enyeden,
ó, nagyságos követ,
akkor se kínáljuk,
ha kerékbe töret!
 
Kortyolt egyet-kettőt,
de minthogyha tüzet,
lett a bortól egyre
szomjasabb a követ.
Lement a pincébe,
elég is a szöveg!
még most is ott iszik
az elveszett követ.
Agák, bégek, basák,
Enyed táján jövet,
jutottak a nyomon
ahová a követ.
Ott van a szultán is
azt fújja az öreg:
Tudtam én, hogy egyszer
megkerül a követ.
 
Én is majd folytatom
egy-rímű versömet,
mikor Kolozsvárra
érkezik a követ.
17. Birka-Irka 205 Ft
18. Tarlón Túzok Lépeget 205 Ft
19. Három Székláb 205 Ft

Három Székláb

Van egy kisszék,
háromlábú
három lába:
három bábu.
 
Egyik: Billeg,
másik: Ballag,
harmadik meg:
Billegballag.
 
Így a kisszék
meg nem állhat,
szidja is a
három lábat.
 
Állj meg, Billeg!
Nyughass, Ballag!
Ne lipinkázz,
Billegballag!
 
De ők aztán
csak azért se,
nem hallgatnak
a kisszékre.
 
Billeg ballag,
Ballag billeg,
s Billegballag
ballag-billeg.
 
Jár csak jár a
három tébláb,
ringatózó
három székláb.
 
Kedvébe
eképpen járnak
a kicsi szék
gazdájának.
Kaláka - Kaláka

Kaláka
Kaláka
Gryllus
1977

Énekelt vers, Népzene

Kaláka - A Fekete Ember

Kaláka
A Fekete Ember
Gryllus
1993

Énekelt vers

Kaláka - Kaláka 25 / part2

Kaláka
Kaláka 25 / part2
Gryllus
1994

Énekelt vers

Kaláka - Kaláka 25 / part1

Kaláka
Kaláka 25 / part1
Gryllus
1994

Énekelt vers

Kaláka - Hol A Nadrágom? / part2

Kaláka
Hol A Nadrágom? / part2
Gryllus
1995

Énekelt vers

Kaláka - Hol A Nadrágom? / part1

Kaláka
Hol A Nadrágom? / part1
Gryllus
1995

Énekelt vers

Kaláka - Bőrönd Ödön / part2

Kaláka
Bőrönd Ödön / part2
Gryllus
1996

Énekelt vers

Kaláka - Bőrönd Ödön / part1

Kaláka
Bőrönd Ödön / part1
Gryllus
1996

Énekelt vers

Kaláka - Villon / part2

Kaláka
Villon / part2
Gryllus
1998

Énekelt vers

Kaláka - Villon / part1

Kaláka
Villon / part1
Gryllus
1998

Énekelt vers

Kaláka - Varázsvirágok / part2

Kaláka
Varázsvirágok / part2
Gryllus / Magyar Rádió Rt.
1998

Népzene

Kaláka - Nálatok Laknak-e Állatok? / part2

Kaláka
Nálatok Laknak-e Állatok? / part2
Gryllus
1998

Gyerek

Kaláka - Varázsvirágok / part1

Kaláka
Varázsvirágok / part1
Gryllus / Magyar Rádió Rt.
1998

Népzene

Kaláka - Nálatok Laknak-e Állatok? / part1

Kaláka
Nálatok Laknak-e Állatok? / part1
Gryllus
1998

Gyerek

Kaláka - Hajnali Rigók

Kaláka
Hajnali Rigók
Gryllus
1998

Énekelt vers

Kaláka - Kaláka 30

Kaláka
Kaláka 30
Gryllus
1999

Énekelt vers

Kaláka - Az Én Koromban

Kaláka
Az Én Koromban
Gryllus
1999

Énekelt vers

Kaláka - Ukulele / part2

Kaláka
Ukulele / part2
Gryllus
2000

Énekelt vers, Gyerek

Kaláka - Ukulele / part1

Kaláka
Ukulele / part1
Gryllus
2000

Gyerek

Kaláka - Egyetemi Színpad '76

Kaláka
Egyetemi Színpad '76
Gryllus
2002

Énekelt vers

Kaláka - Csak az Egészség Meglegyen

Kaláka
Csak az Egészség Meglegyen
Gryllus
2003

Énekelt vers

Kaláka - Kaláka - Kosztolányi / part2

Kaláka
Kaláka - Kosztolányi / part2
Gryllus / Hangzó Helikon
2005

Énekelt vers

Kaláka - Kaláka - Kosztolányi / part1

Kaláka
Kaláka - Kosztolányi / part1
Gryllus / Hangzó Helikon
2005

Énekelt vers

Kaláka - Karácsonyi Kaláka

Kaláka
Karácsonyi Kaláka
Gryllus
2005

Népzene, Pop

Kaláka - Madáretető / part2

Kaláka
Madáretető / part2
Gryllus
2006

Énekelt vers

Kaláka - Madáretető / part1

Kaláka
Madáretető / part1
Gryllus
2006

Énekelt vers

Kaláka - Arany János

Kaláka
Arany János
Gryllus / Hangzó Helikon
2007

Énekelt vers

Kaláka - Kányádi - Kicsiknek És Nagyoknak / part2

Kaláka
Kányádi - Kicsiknek És Nagyoknak / part2
Gryllus / Hangzó Helikon
2009

Énekelt vers, Vers / Hangoskönyv

Kaláka - Kányádi - Kicsiknek És Nagyoknak / part1

Kaláka
Kányádi - Kicsiknek És Nagyoknak / part1
Gryllus / Hangzó Helikon
2009

Énekelt vers, Vers / Hangoskönyv