mztsz.hu
Támogatónk:
nka.hu
youtube.com
twitter.com
facebook.com
Együttműködő partnerünk:
Zeneszöveg Womex

Felhasználási feltételek

1. Üzemeltető személye
A Dalok.hu portál üzemeltetője a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete által alapított Magyar Élőzene Nonprofit Kft. (székhely: 1033 Budapest, Vörösvári út 101., cégjegyzékszám: 01-09-921458, adószáma: 22209685-2-42, a továbbiakban: „Szolgáltató”).

2. felhasználási feltételek
A Dalok.hu szolgáltatásának igénybevételével az igénybevevő jelen felhasználási feltételeket elfogadja. A Szolgáltató a Dalok.hu látogatását, illetve szolgáltatásai igénybevételét meghatározott időre, vagy véglegesen megtilthatja bármikor, indokolás és külön tájékoztatás nélkül azon igénybevevő számára, aki jelen felhasználási feltételeket nem tartja be.

3. Tartalom
A Dalok.hu portál, illetve annak tartalma – szövegek, hangfelvételek, videoklipek, képek… stb. (a továbbiakban együttesen: „Tartalom”) – szerzői jogvédelem alatt áll. A Tartalom bármilyen felhasználása kizárólag a jelen felhasználási feltételek szerint lehetséges, az itt nem szabályozott felhasználási módokhoz a Szolgáltató, illetve a szerzői jogi jogosult előzetes írásbeli engedélye szükséges.
A Szolgáltató törekszik az általa nyilvánosságra hozott információk (biográfiák, discográfiák… stb.) tényszerűségére, kizárja azonban az azok pontatlanságával az Igénybevevőnek, vagy harmadik személynek okozott kár megtérítését. Az Igénybevevő kifejezetten elfogadja Szolgáltató azon tájékoztatását, mely szerint a nyilvánosságra hozott információk forrása minden esetben harmadik személy, akinek tevékenységéért Szolgáltató felelősséget nem vállal.
A Szolgáltató a Dalok.hu Tartalmát egyoldalúan jogosult meghatározni, a Tartalom egyes elemeit bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül időszakosan vagy véglegesen eltávolíthatja. A Szolgáltató ezen joga kiterjed a Szolgáltatás felfüggesztésére, illetve annak megszüntetésére is.
A Tartalom egyes elemeihez a Dalok.hu Igénybevevője csak előzetes regisztrációt követően fér hozzá, ennek tényét a Dalok.hu minden esetben egyértelműen az Igénybevevő tudomására hozza.

4. Hangfelvételek, videoklipek, fotók
A Dalok.hu portál természetes személy látogatója a nyilvánosságra hozott hangfelvételről, videoklipről, illetve fotóról (a továbbiakban: „Tartalom”) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben meghatározott feltételek betartásával magáncélú másolatot készíthet. Az említett feltételek megléte esetén a magáncélú másolat bármilyen hordozóra (HDD, CD, DAT, integrált memória kártya… stb.), illetve bármilyen formátumban (mp3, wma… stb.) elkészíthető. A Tartalom bármilyen más felhasználását a Szolgáltató kifejezetten kizárja. Az engedély nélküli felhasználással a Szolgáltatónak, vagy harmadik személynek okozott kárért Igénybevevő közvetlenül felel.
Ha a Szolgáltató a Tartalom letöltését előfizetői díj megfizetéséhez köti, az Igénybevevő az adott elemet kizárólag regisztrálás, illetve az előfizetői díj megfizetését követően töltheti le saját számítógépére. Ha a Szolgáltató a Tartalom letöltését előfizetői díj ellenben biztosítja, az Igénybevevő az adott elem letöltését regisztráláshoz kötheti.A regisztráció során megadott személyes adatokat az adatvédelmi szabályzatnak megfelelően kezeli a Szolgáltató.

5. Fizetendő díj, letöltés
A Szolgáltató a Tartalom letöltése ellenében fizetendő díj mértékét olyan időpontban hozza az Igénybevevő tudomására, hogy Igénybevevő az esetleges vásárlástól még elállhasson. 
A díj megfizetése arra jogosítja az igénybevevőt, hogy a Tartalmat az alábbi szabályok betartása mellett saját számítógépére egy alkalommal letöltse (arról tartós másolatot készítsen), Igénybevevő egyben kötelezettséget vállal a díj megfizetésére.
Ha a Szolgáltató a Tartalom letöltését előfizetői díj megfizetéséhez köti, az Igénybevevő az adott elem letöltését regisztráláshoz kötheti.

A letöltött felvételek meghallgatásához a Technikai információk szerinti szoftverek szükségesek. A Szolgáltató mindent megtesz a letöltésre szánt fájlok vírusmentesítése érdekében, ugyanakkor kizár minden olyan felelősséget, amely a Dalok.hu oldalainak megtekintésével, fájlok letöltésével, illetve a letöltött fájlok érzékelésével függ össze. Az Igénybevevő a Szolgáltatató felelősségkorlátozását kifejezetten elfogadja a Dalok.hu látogatásával.

A díj megfizetésekor a Szolgáltató és Igénybe vevő között magyar nyelvű szerződés jön létre, melynek valamennyi a teljesítés szempontjából lényeges paraméterét (időpontját, a megvásárolt felvételeket, a választott fizetési módot, a vásárlás során megadott e-mail címet) Szolgáltató rögzíti, azt egyedi tranzakciós azonosítóval látja el, és ezt az azonosítót Szolgáltató az Igénybe vevő számára e-mail útján megküldi. A tranzakciós azonosító alapján a felek között létrejött szerződés tartalma megállapítható. A felek között megkötött szerződés írásba foglaltnak minősül.

5/A. Elállás a szerződéstől
Igénybevevő jelen szerződés kapcsán elállási jogát nem érvényesítheti azt követően, hogy a szerződés teljesítése megkezdődött. A teljesítést a Szolgáltató az igénybevevő beleegyezésével kezdi meg, ha Igénybevevő azt követően a vásárlás folytatása mellett dönt, hogy Szolgáltató a fizetendő díj mértékéről az Igénybevevőt a vásárlás során tájékoztatja.

6. Felhasználási feltételek módosítása
Szolgáltató a felhasználási feltételeket bármikor jogosult egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül is módosítani. Ha Szolgátató a jelen szerződés feltételein egyoldalúan módosít, úgy Igénybevevőt azonnali hatályú felmondási jog illeti meg. Felmondási jogával az Igénybevevő a szerződés Szolgáltató általi módosítását követő 15 napon belül élhet a Szolgáltatónak küldött elektronikus vagy postai levélben. A Szolgáltató az érvényes felhasználási feltételek nyilvánosságát folyamatosan biztosítja, a Szolgáltató ezért figyelmezteti az Igénybevevőt a felhasználási feltételek változásának folyamatos figyelemmel kísérésére. Az Igénybevevő a Dalok.hu látogatásával e figyelmeztetést kifejezetten elfogadja.

7. Regisztráció
A Tartalom egyes elemei kizárólag regisztrált Igénybevevő számára érhető el. A regisztráció során az Igénybevevő köteles valós adatokat megadni, a regisztráció annak Szolgáltató által történő elfogadásával jön létre. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy regisztrációs igényeket bármikor, indokolás nélkül elutasítson. A regisztrált Igénybevevő hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szolgátató a jelen felhasználási feltételben leírtak szerinti szolgáltatásához, illetve az ellenérték érvényesítése, beszedéséhez érdekében tárolja, kezelje.
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy regisztrált Igénybevevőt szolgáltatásából bármikor, indokolás nélkül kizárjon, amennyiben az Igénybevevő a Dalok.hu felhasználási feltételeit megsérti, vagy tevékenysége egyébként jogszabályt sért. 

8. érvényesség
Jelen felhasználási feltételek 2013. május 6. napjától visszavonásig érvényesek.