mztsz.hu
Támogatónk:
nka.hu
youtube.com
twitter.com
facebook.com
Együttműködő partnerünk:
Zeneszöveg Womex
Navratil Andrea És Nagy Bercel Szerkesztése

Navratil Andrea És Nagy Bercel Szerkesztése

A hagyományos világban a folklór különböző műfajai az élet részei voltak, természetes módon tartoztak hozzá mind az ünnepek, mind a hétköznapok világához. A jelen kiadvány, mely ezév áprilisában jelent meg az Etnofon Kiadó gondozásában, egy moldvai csángó falu, a Tázló menti Pusztina hagyományos életvilágát idézi fel több jellegzetes folklórműfaj megszólaltatásával.

A folklóralkotásokat a szerkesztők nem a folklorisztikai műfajok szerint csoportosították, hanem funkcióiknak megfelelően az egyházi év nagy ünnepköreihez (advent, karácsony, farsang, nagyböjt, húsvét, évközi idő, őszi halottkultusz) igyekeztek őket kapcsolni, és ebben a szerkezetben helyezték el az emberélet nagy fordulóihoz (születés, lakodalom, halál) és hétköznapjaihoz (gyermekgondozás, gyógyítás, katonáskodás, párválasztás, halottkultusz, mindennapi imavégzés stb.) kötődő folklórszövegeket, dallamokat is, arra gondolva, hogy a hagyományos világban az élet nagy eseményei is egy olyan keretbe illeszkedtek, aminek rendjét mindenekelőtt az egyházi év szabta meg.

Az esztendő különböző ünnepköreiben emlékezés történt a keresztény ember életét meghatározó szent bibliai előidőre, és ehhez az időtagoláshoz az egyéni és közösségi élet egészen természetes módon alkalmazkodott. A megszentelt időkeretben rendelt ideje volt mindennek: az imavégzésnek és a munkának, az életörömet kifejező mulatozásnak és a halottakra való emlékezésnek. Az ember hajdan együtt élt a kozmosszal, a benne nap mint nap, sőt minden pillanatban megmutatkozó Szenttel.

Ezt a már Moldvában is eltűnőfélben lévő életvilágot két nagytudású, kivételes memóriával és egyszersmind különleges előadótehetséggel is rendelkező pusztinai asszony László Józsefné Kis Erzsébet (szül. 1935.) és özv. László Istvánné Laczkó György Katalin (1931-2005) közvetítésével ismerjük meg, akik szülőfalujuk gazdag népi kultúrájának különféle műfajait tolmácsolják a legnagyobb hitelességgel.

A két CD-n a népi vallásosság különböző műfajai, az ünnepi népszokásokhoz és az emberélet fordulóihoz kapcsolódó rítusköltészet szövegei és dallamai, a népi líra kivételes szépségű alkotásai, balladák és prózai epikus történetek követik egymást a szerkesztők által meghatározott keretben. Az elhangzó folklóralkotások egyrésze még ma is él Pusztina közösségi kultúrájában, más részük azonban már csak a passzív emlékezetből hívható elő, és lassan a moldvai csángók között is feledésbe merül.

Az Etnofon Kiadó gondozásában megjelenő "Nincs Pusztina békerítve..." c. lemezen - az asszonyok által megszólaltatott énekes és szöveges folklórkincs mellett - rituális eseményekhez kötődő dallamokat illetve táncdallamokat játszik hegedűn Bogdan Toader prímás, aki a Pusztinával szomszédos Ripán született 1923-ban, s több mint fél évszázada muzsikál a pusztinai csángó magyaroknak. Bogdan Toader dallamait Paun Vaszil radojai kobzos és Benke Ágoston Félix somoskai dobos kíséri.

A lemez anyagát a Zurgó Együttes két tagja, Navratil Andrea és Nagy Bercel gyűjtötte, akik a lemez szerkesztése során az egyházi év nagy ünnepköreihez kapcsoltan igyekeztek az emberélet fordulóihoz és hétköznapjaihoz kötödő folklórszövegeket és dallamokat felsorakoztatni, arra gondolva, hogy a hagyományos világban az élet fontos eseményei is egy olyan keretben történtek, aminek a rendjét mindenekelőtt az egyházi év szabta meg.
 

Az előadó honlapja:

www.dalok.hu/navratilandreaesnagybercelszerkesztese

Az előadó Facebook oldala:

Navratil Andrea És Nagy Bercel Szerkesztése - Nincs Pusztina Békerítve... (Ünnepek És Hétköznapok Moldvában) CD2

Navratil Andrea És Nagy Bercel Szerkesztése
Nincs Pusztina Békerítve... (Ünnepek És Hétköznapok Moldvában) CD2
Etnofon
2005

Népzene

Navratil Andrea És Nagy Bercel Szerkesztése - Nincs Pusztina Békerítve... (Ünnepek És Hétköznapok Moldvában) CD1

Navratil Andrea És Nagy Bercel Szerkesztése
Nincs Pusztina Békerítve... (Ünnepek És Hétköznapok Moldvában) CD1
Etnofon
2005

Népzene

Dalok, lemezek 1

2010. május 20. 13:54

Navratil Andrea és Nagy Bercel szerkesztése