mztsz.hu
Támogatónk:
nka.hu
youtube.com
twitter.com
facebook.com
Együttműködő partnerünk:
Zeneszöveg Womex
Nyisztor Ilona

Nyisztor Ilona

Nyisztor Ilona népdalénekes, pedagógus és művelődésszervező. Egy székely eredetű moldvai csángó faluban, a Tázló völgyi Pusztinában született 1956-ban. Elemi iskoláit szülőfalujában végezte, majd ötödik osztályos korától a bákói zeneiskolában tanult. Itt végezte el az óvónő- és tanítónőképzőt is, és itt érettségizett 1977-ben. Óvónőként előbb a Bákó megyei Dumbrava faluban, majd 1990 óta Onyest városában tevékenykedett. Népdalénekesként fellépett különböző rendezvényeken, fesztiválokon. 1994-ben Szatmárnémetiben a Hajnal akar lenni című népdalversenyen első díjat nyert.

Énekelt a Kárpát-medence számos magyarlakta településén, meghívták Finnországba, Németországba, Svájcba, Franciaországba és az Egyesült Államokba is. A román hatóságok, hogy külföldi fellépéseinek elejét vegyék, 1995. augusztus 18-án elvették az útlevelét, amelyet csak 1996 májusában kapott vissza. Ugyanebben az időszakban a román állam ellen folytatott tevékenység vádjával több ízben rendőrségre hívatták, pedagógus kollégáit is kihallgatták, sajtókampány zajlott ellene.

Megjelent több hangkazettája majd a budapesti Etnofon Records kiadásában öt CD-ROM kiadványa − Moldvai szentes énekek (1999), „Földnek e zsírjával, napnak e húgával”. 19 csángó népdal (2001), Pusztinai nagy hegy alatt (2002), Elment a madárka. Moldvai csángó népballadák (2003), Moldvai csángó karácsonyi énekek (2003) −, amelyeken moldvai csángó szentes énekeket, balladákat, népdalokat és más folklórműfajokat ad elő. Mint oktató és művelődésszervező 1990 óta heti rendszerességgel néptáncokat és népdalokat tanít a pusztinai hagyományőrzők csoportjainak, gyerekeknek, fiataloknak és időseknek egyaránt. Az utóbbi években hasonló tevékenységet folytat a frumószai gyerekek és fiatalok körében is.

Az általa irányított folklórcsoportok az évek során számos hazai és külföldi fesztiválon, népdalversenyen, alkotótáborban és egyéb rendezvényeken vettek részt, ahol tanítványait díjakban és egyéb elismerésekben részesítették. 2008 februárjában őt bízták meg a 2006-ban elkészült és rendeltetésének átadott pusztinai Magyar Ház programjainak vezetésével. Több kitüntetés birtokosa, amelyek közül a legjelentősebb a Csángó Kultúráért Díj, amellyel a Magyar Oktatási Minisztérium 2008. augusztus 20-án Budapesten tüntette ki.
 

Az előadó honlapja:

www.dalok.hu/nyisztorilona

Az előadó Facebook oldala:

Nyisztor Ilona - Pusztinai Nagy Hegy Alatt

Nyisztor Ilona
Pusztinai Nagy Hegy Alatt
Etnofon
2002

Népzene

Nyisztor Ilona - Elment A Madárka

Nyisztor Ilona
Elment A Madárka
Etnofon
2003

Népzene

Nyisztor Ilona - Moldvai Csángó Karácsonyi Énekek

Nyisztor Ilona
Moldvai Csángó Karácsonyi Énekek
Etnofon
2003

Népzene

Dalok, lemezek 1

2010. május 17. 11:55

Nyisztor Ilona