mztsz.hu
Támogatónk:
nka.hu
youtube.com
twitter.com
facebook.com
Együttműködő partnerünk:
Zeneszöveg Womex
Egyszólam - Kalamajka

Egyszólam - Kalamajka

Nem túl gyakori, ám annál nemesebb az a kezdeményezés, amit az Egyszólam és a Kalamajka együttes vállalt magára. Elhatározták ugyanis, hogy a magyar történelemből már jól ismert 1848-49-es eseményekhez kapcsolódó dalokat összegyűjtik, s egy albumon teszik hallhatóvá. Mivel nagy jelentőséget tulajdonítanak a kollektív népi emlékezetnek, a dalnak, a mondának és más folklór jellegű alkotásoknak is. Így került be a repertoárba a korabeli kéziratokból, gyűjteményekből, Káldy Gyula, Kálmány Lajos, Volly István, Mathia Károly, Dégh Linda, Ortutay Gyula és Katona Imre példatáraiból, a népzenei és néprajzi szakirodalomból, valamint mai gyűjtésekből merített adathalmaz. 
A szabadságharc énekes és hangszeres népzenéjének valamennyi rétege megszólal, a legarchaikusabb dallamoktól az újabb keletkezésű dalokig.
A nemes, egyszerű és tiszta muzsikára vágyó zenekedvelők, a hagyományos kultúrákat kutató szűkebb szakmai réteg, s a magyar kultúra iránt érdeklődő külföldiek számára egyaránt élvezetes és tanulságos ez a hanganyag.

 
Egyszólam
 Az együttes 1986 tavaszán alakult, tagjai mintegy két évtizede tanulmányozzák a magyar népzene hagyományos előadásmódját. Muzsikájuk az archaikusabb zenei rétegekből táplálkozik. Így az énekes és a különböző furulyákon, s a dudán megszólaló dallamok tartoznak a repertoárjukba. Ez a zene egyszólamú: ellenszólamok és harmóniák helyett minden közölnivalóját a dallam improvizált megformálásába sűríti.
 
Kalamajka
Az együttes 1978-ban alakult Budapesten. A magyar nyelvterületről ismert hagyományos falusi vonósbandák által játszott dallamanyagát a világ számos helyén sikerre vitték. Legszívesebben mégis saját táncházukban, baráti közönségüket mulattatják.

Az előadó honlapja:

www.dalok.hu/egyszolamkalamajka

Az előadó Facebook oldala:

Egyszólam - Kalamajka - Megütik A Dobot

Egyszólam - Kalamajka
Megütik A Dobot
Etnofon
1998

Népzene

Dalok, lemezek 1

2010. március 08. 15:59

Egyszólam - Kalamajka