mztsz.hu
Támogatónk:
nka.hu
youtube.com
twitter.com
facebook.com
Együttműködő partnerünk:
Zeneszöveg Womex
Ünnepeink (Dalok, Népszokások, Népénekek)

Ünnepeink (Dalok, Népszokások, Népénekek)

Ezzel az albummal az a vágyunk vált valóra, hogy jól követhető és hasznos csoportosításban közreadjuk azokat a dallamokat, melyek századokon át elválaszthatatlanok voltak a magyarság ünnep- és hétköznapjaitól. Az alkotók és előadók nevében is bízom abban, hogy ezt a páratlan zenei és költői hagyományt átfogóan, sokszínűen sikerült bemutatnunk. Anyagunk tartalmilag felöleli az emberi élet mindennapjaihoz, az évkör jeles napjaihoz, szokásaihoz, valamint az identitásunkat erősítő nemzeti ünnepeinkhez kapcsolható legjellemzőbb dalkincset. A korongokon előadók sokasága reprezentálja a népzenei műfaj sokszínűségét: falusi hagyományőrzők, a hagyományainkkal most ismerkedő gyermekek, érett hangon megszólaló táncházas népzenészek és méltán ismert művészek együtt mutatják be, hogy népzenénk a XXI. században is korszerű, életerős, élvezhető és átélhető. Eredeti hangvételben és művészi feldolgozásban egyaránt. A lemezen megszólal Cseh Tamás, akinek munkássága alátámasztja hitünket: ma is létrehozható közösségi érzéseket kifejező alkotás.

 
A három lemezen egyszerre szólunk felnőttekhez és gyerekekhez, önmagukat most kereső fiatalokhoz, férfiakhoz és nőkhöz, hívőkhöz, népzenészekhez és klasszikus zenészekhez. Társadalmunk más széles rétegeihez éppúgy, mint a nem magyar anyanyelvű, kultúránk iránt érdeklődést mutató külföldiekhez. Változatosságra törekedvén reméljük, hogy válogatásunkkal kiszolgáljuk a pusztán szórakozni vágyókat is, de talán legfőbb célkitűzésünknek is eleget tettünk akkor, ha minél több tanulni vágyó és tanítani szándékozó pedagógus forgatja majd haszonnal kiadványunkat.
 
Munkánk során öröm, bizakodás és izgalom töltött el mindnyájunkat.
Hallgassák szeretettel!
Vakler Anna
 
Szerkesztette: Cseh Tamás, Péterdi Péter, Vakler Anna

Az előadó honlapja:

www.etnofon.hu/unnepeink.htm

www.dalok.hu/unnepeinkdaloknepszokasoknepenekek

Az előadó Facebook oldala:

Ünnepeink (Dalok, Népszokások, Népénekek) - Ünnepeink - CD3: Katonasors, Hitélet, Feltámadás, Fohászok

Ünnepeink (Dalok, Népszokások, Népénekek)
Ünnepeink - CD3: Katonasors, Hitélet, Feltámadás, Fohászok
Etnofon
2008

Népzene

Ünnepeink (Dalok, Népszokások, Népénekek) - Ünnepeink - CD2: Névnapköszöntők, Újév, Farsang, Tavasz, Szerelem, Lakodalom

Ünnepeink (Dalok, Népszokások, Népénekek)
Ünnepeink - CD2: Névnapköszöntők, Újév, Farsang, Tavasz, Szerelem, Lakodalom
Etnofon
2008

Népzene

Ünnepeink (Dalok, Népszokások, Népénekek) - Ünnepeink - CD1: Ősz, Borosnóták, Advent, Disznótor, Karácsony

Ünnepeink (Dalok, Népszokások, Népénekek)
Ünnepeink - CD1: Ősz, Borosnóták, Advent, Disznótor, Karácsony
Etnofon
2008

Népzene

Dalok, lemezek 1

2009. december 08. 10:05

Ünnepeink (dalok, népszokások, népénekek)